HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 14 No 1 (2022), 163–171

Time: A Historical Sociology Perspective

Lucy Brown

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2022.10
zveřejněno: 13. 06. 2022

Abstract

This review concerns Jiří Šubrt’s latest book The Sociology of Time: A Critical Overview (2021) and examines the text within the framework of sociological and historical sociological thought. Šubrt’s book attempts the ambitious task of summarising the ‘labyrinth of questions and answers’ [Šubrt 2021:1] surrounding the topic of time within the field of sociology. In doing so, the author provides a detailed exploration of various theoretical approaches to time which are drawn from his extensive knowledge of the historiography of sociological thought. Owing to his own theoretical background in processual and historical sociology, one of the core themes of The Sociology of Time is the concept of temporalized society as a distinct theoretical approach to the sociology of time. As a historical sociologist primarily focused on theoretical concepts, Šubrt presents us with an analysis of the attempts to understand time within theoretical paradigms. By offering a variety of sociological approaches and linking their various developments across the 20th century (and sometimes before), Šubrt is guiding the reading towards the conclusion that a sociology which lacks a temporalized grounding is theoretically insufficient.

Klíčová slova: time; historical sociology; temporalized society; process sociology; sociological theory; long-term processes

reference (16)

1. Adam, Barbara [1990]. Time and Social Theory. Philadelphia: Temple University Press.

2. Bergmann, Werner [1992]. 'The Problem of Time in Sociology: An overview of the literature on the state of theory and research on the 'Sociology of Time', 1900-82.' Time Society, 1992, Vol. 1, pp. 81-134. CrossRef

3. Elias, Norbert [1939]. The Civilising Process. Oxford: Blackwell Publishers (1994 edition).

4. Elias, Norbert [1984]. An Essay on Time (Űber die Zeit). Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag.

5. Hassard, John [1990]. The Sociology of Time. New York: Palgrave Macmillan.

6. Lefebvre, Henri [1991]. Critique of Everyday Life. London: Verso.

7. Šubrt, Jiří [1993]. "K vývoji názorů na problém času v sociologii." (On the development of views on the problem of time in sociology). In. Sociologický časopis, Vol. 29, No. 4, pp. 471-492.

8. Šubrt, Jiří [2000]. Problém času v sociologické teorii. (The Problem of Time in Sociological Theory). Praha: Karolinum.

9. Šubrt, J. [2001]. "The Problem of Time from the Perspective of the Social Sciences." In. Czech Sociological Review, Vol. 9, No. 2, pp. 211-224. CrossRef

10. Šubrt, Jiří [2003]. Čas a společnost: K otázce temporalizované sociologie. (Time and society: On the question of temporalized sociology). Praha, ISV nakladatelství.

11. Šubrt, Jiří [2017]. The perspective of historical sociology: The individual as Homo-Sociologicus through society and history. Bingley: Emerald.

12. Šubrt Jiří [2018]. Historicko-sociologické reflexe (Černý, Karel ed.). Praha: Karolinum.

13. Šubrt, Jiří [2019]. Individualism, Holism and the Central Dilemma of Sociological Theory. Bingley: Emerald.

14. Šubrt, Jiří - Kumsa, Alemyehu - Ruzzeddu, Massimiliano [2020]. Explaining Social processes. Cham: Springer International Publishing.

15. Šubrt, Jiří [2021]. The Sociology of Time: A Critical Overview. Cham: Palgrave Macmillan / Springer.

16. Zerubavel, Eviatar [2020]. 'The Sociology of Time' in Time, Temporality and History in Process Organisation Studies, Volume 10, edited by Reinecke, Juliane, Suddaby, Roy, Langley, Ann and Tsoukas, Haridimos. Oxford: Oxford University Press.

Creative Commons License
Time: A Historical Sociology Perspective is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení