HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 14 No 1 (2022), 109–127

Sociální a ekonomické strategie života městských domácností v Kyrgyzstánu

[Social and economic life strategies of urban households in Kyrgyzstan]

Světlana Loktionová, Drahoslava Kšandová, Tereza Hejzlarová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2022.7
zveřejněno: 13. 06. 2022

Abstract

The dissolution of the USSR and the transition from a planned to a market economy gave rise to significant changes across all areas of people’s daily lives in Kyrgyzstan. These processes have influenced its social institutions through an effect on household survival strategies. The purpose of this article is to identify differences and similarities in the means of survival chosen by Kyrgyz and Russian households. Employment, income, and expenses are important components of budget planning that affect the saving behaviour of household members. A qualitative method – a semi-structured interview – along with statistical data, was used to identify differences and similarities in the behaviour of Kyrgyz and Russian households, especially regarding their attitude to loans and social networks. The findings highlight the attitudes of different generations of households in contrasting cultural settings to these components.

Klíčová slova: households; Kyrgyz; Russians; employment; income; expenses; Kyrgyzstan

reference (29)

1. Alieva, Innobat [2008]. Analiz sberegatel'nogo povedeniya naseleniya Kyrgyzstana 8(6):10-12.

2. Batrakova, Anna [2006]. Sberezheniya domashnih hozyajstv: sushchnost', gruppirovki i ih rol' v sovremennoj ekonomike. No. 11. Den'gi i kredit. Moskva.

3. Cejpová, Irena [2018] Region a regionální identita ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Kulturní studia, 11.2: 74-84. CrossRef

4. Cox, Donald - Eser, Zekeriya - Jimenez Emmanuel [1997]. Family Safety Nets During Economic Transition: A Study of Inter-household Transfers in Russia 1997. In Poverty in Russia: Public Policy and Private Responses, J. Klugman, ed. Washington, DC: The World Bank.

5. Dittrich, Eckhard - Schrader, Heiko [2016]. When Salary is not enough. Lit-Publisher open-access publication Münster.

6. Fynčina, Khicheza [2012]. Household Savings as a Source of Investment in the Reproductive Process of Kyrgyz Republic. International Conference on Eurasian Economies. Session 3E: 533-538.

7. Flynn, Moya - Kosmarskaya, Natalya [2012]. Exploring "North" and "South" in post-Soviet Bishkek: discourses and perceptions of rural-urban migration. Nationalities Papers 40(3):453-471. CrossRef

8. Gershuny, Jonathan [1978]. After Industrial Society: The Emerging Self-Service Economy. London: Macmillan.

9. Gorelik, V. N. [2011]. Finansy i kredit. Moscow: Infra-M.

10. Granovetter, Mark [1983]. The strength of weak ties: A network theory revisited. Sociological theory 1(1): 201-202. CrossRef

11. Heller (Geller), Mikhail [1988]. Cogs in the Wheel: The Formation of Soviet Man. Alfred A. Knopf.

12. Hofstede, Geert - Hofstede, Gert Jan [2005]. Culture's Consequences. Software of the Mind. London: McGraw Hill.

13. King, Russell - Vullnetari, Julie [2004]. Migration and development in Albania, Country Background Paper. Brighton: University of Sussex.

14. Kokaisl, Petr - Žorobekov, Temir - Subanov, Tursun [2020] Ujgury v Kyrgyzstaně - dve raznye časti odnogo naroda? The Uyghurs in Kyrgyzstan - two different parts of one nation? Kulturní studia 13, 1.

15. Kokaisl, Petr [2018] Koreans in Central Asia-a different Korean nation. Asian Ethnicity 19(4), pp. 428-452. CrossRef

16. Landmann, Andreas - Helke Seitz -Susan Steiner [2018]. Patrilocal Residence and Female Labor Supply: Evidence from Kyrgyzstan. Demography 55 (6): 2181-2203. CrossRef

17. Maxyutova, Ajnura [2019]. Labor Market and Demographic Processes in Kazakhstan and Kyrgyzstan. Sociosfera (3): 29-33.

18. Morris, Lydia [1997]. Economic Change and Domestic Life. The Changing Shape of Work. London: Macmillan.

19. National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic [2005-2018]. The Standard of Living in the Kyrgyz Republic. Dostupné z: http://www.stat.kg/en/statistics/uroven-zhizni-naseleniya/ [retrieved 2020-02-25].

20. Pahl, Ray [1980]. Employment, Work and the Domestic Division of Labour. International Journal of Urban and Regional Research 4(1):1-20. CrossRef

21. Podgorny, Boris [2004]. Economic behavior and the influence of religious traditions. Bankovskoe delo v Moskve. (1): 108-118.

22. Polanyi, Karl [2002]. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Press.

23. Pruchno, Rachel A. - Burant, Christopher J. - Peters, Norah D. [1997]. Coping strategies of people living in multigenerational households: Effects on well-being. Psychology and Aging, 12(1), 115-124. CrossRef

24. Radaev, Vadim [1997]. O sberezheniyah i motivah sberezhenij naseleniya Rossii. Doklad dlya obsuzhdeniya na Uchenom sovete kafedry ekonomicheskoj sociologii i ekonomiki truda. Institut ekonomiki.

25. Reeves, Madeleine [2012]. Black work, green money: remittances, ritual, and domestic economies in southern Kyrgyzstan. Slavic Review 71(1): 108-134. CrossRef

26. Smith, Adam [2000]. Employment restructuring and household survival in post-communist transition: rethinking economic practices in Eastern Europe. Environment and Planning A. 32 (10): 1759-1780. CrossRef

27. The World Bank Group [2020]. Data release: Remittances to low- and middle-income countries on track to reach $551 billion in 2019 and $597 billion by 2021. Dostupné z: https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countries-track-reach-551-billion-2019.

28. World Bank, Gini index [2018]. Gini index (World Bank estimate). Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI.

29. Yalcin, Serkan - Husnu, Kapu [2008]. Entrepreneurial dimensions in transitional economies: A review of relevant literature and the case of Kyrgyzstan. Journal of Developmental Entrepreneurship 13 (02):185-204. CrossRef

Creative Commons License
Sociální a ekonomické strategie života městských domácností v Kyrgyzstánu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení