HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 2 (2021), 67–81

Modern Japan and Multiple Modernities: A Case Study

Mishima Kenichi

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.18
zveřejněno: 29. 11. 2021

Abstract

Transformation studies should be a key topic for the comparative analysis of civilizations. Their most important task is to deal with the changes to world-views and cultural semantics inherited from axial traditions, changes resulting from the emergence of modern society and its radically innovative normative turn. To put it another way, the question relates to modern discursive reworkings of path-dependent figures of thought. In the context of such processes, discourses on identity intertwine with more or less critically oriented discourses on culture and society. For non-European countries, and very emphatically for Japan, Northwestern Europe is an almost exclusive domain of reference, notwithstanding eventual condemnations of European “decadence” or – as the case may be – capitalist contradictions. But when some critical distance from Europe is achieved, it combines easily with returns to a supposedly primordial native legacy, even with the illusory belief that this legacy can inspire a transformative creation of something new in human history. Such intellectual phenomena occur, with significant variations, across a broad political spectrum. This essay discusses a few exemplary Japanese cases.

Klíčová slova: identity discourses; modernity; Japanese tradition; Nanbara Shigeru; Uchimura Kanzō; Katō Shūichi; ie society

reference (15)

1. Benjamin, Walter [1974]. Goethes Wahlverwandtschaften. In. Gesammelte Schriften, I.1.

2. Jaspers, Karl [1951]. Erneuerung der Universität. In. Rechenschaft und Ausblick. München: Piper.

3. Katō, Shūichi [1974]. Zasshubunka (Hybrid Culture).Tokyo: Kodansha.

4. Katō, Shūichi [1990]. A History of Japanese Literature, I-III. Tokyo: Kodansha International.

5. Katō, Shūichi [2015]. Nihon Bunka no Zasshusei.Hitotsuno chiisaki Kibō (The hybridity of Japanese culture. A modest hope). In. Mishima, Kenichi - Schwentker, Wolfgang (eds.). Geschichtsdenken im modernen Japan. Eine kommentierte Quellensammlung.

6. Löwith, Karl [1990]. Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen. In. Sämtliche Schriften I. München: J.B. Metzler.

7. Murakami, Yasusuke - Kumon, Shunpei - Satō, Seizaburō [1979]. Bunmei toshiteno Ie Shakai (Ie Society as a Civilization). Tokyo: Chūōkoronsha.

8. Nanbara, Shigeru [2004]. Wagaayumishi Michi (The Road I Have Taken). Tokyo: Iwanami-shoten.

9. Nanbara, Shigeru [2014]. Kokka to Shūkyō (State and Religion). Tokyo: Iwanami-bunko.

10. Shirahase, Sawako [2010]. Ikikata no Fubyōdō (Inequalities in the Conduct of Life). Tokyo: Iwanami-shoten.

11. Shirahase, Sawako [2011]. Demographic Change and Inequality in Japan. Melbourne: Trans Pacific Press.

12. Sugimoto, Yoshio [2021]. Introduction to Japanese Society (5th edition). Cambridge: Cambridge University Press.

13. Uchimura, Kanzō [1983a]. Nihon no Tenshoku (The Mission of Japan). In. Zenshū (Collected Works), v. 1. Tokyo: Iwanami-shoten.

14. Uchimura, Kanzō [1983b]. Shitsubō to Kibō - Nihonkoku no Sendo (Disappointment and Hope - The Future of Japan). In. Zenshū (Collected Works), v. 11. Tokyo: Iwanami-shoten.

15. Weber, Max [1988]. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. 2: Hinduismus und Buddhismus. Stuttgart: Uni Taschenbuch.

Creative Commons License
Modern Japan and Multiple Modernities: A Case Study is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení