HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 2 (2021), 47–66

A Perspective for Japan: Fukuzawa Yukichi’s “Theory of Civilization”, 1875

Wolfgang Seifert

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.17
zveřejněno: 29. 11. 2021

Abstract

This paper discusses the thought of Fukuzawa Yukichi, probably the most influential Japanese intellectual of the late nineteenth century, with particular reference to his attempt to develop a theory of civilization. For him, the civilizational approach was a framework for reflection on Japan’s situation in the world after the great changes of the 1850s and 1860s. He saw the preservation of national independence and the reform of Japanese society as primary goals, but they necessitated extensive learning from the experience and achievements of more advanced societies, especially those of Western Europe and the United States. However, he did not advocate a purely imitative Westernization. Japan’s distinctive identity and autonomous international stance were to be maintained. To clarify the reasons for transforming Japan in light of Western models without capitulating to them, he outlined an evolutionary conception of social change, understood in terms of an advance towards civilization. That kind of progress was not only a matter of technical and organizational development; it also involved the mobilization of whole peoples. On this basis, Fukuzawa articulated a more democratic vision of Japan’s future than the road subsequently taken by the Meiji government.

Klíčová slova: Fukuzawa Yukichi; Japan; civilization; nationalism; Meiji renovation; Westernization

reference (18)

1. Primary sources

2. Fukuzawa, Yukichi [2008]. (1875). An Outline of a Theory of Civilization. Revised transl. D. A. Dilworth and G. Cameron Hurst III. Tokyo: Keio University Press.

3. Maruyama, Masao [1988]. (Nihon no shisō, 1961). Denken in Japan. Transl. W. Schamoni and W. Seifert. Frankfurt a. M: Suhrkamp.

4. Maruyama, Masao [1997]. (Chūsei to hangyaku, 1960). Loyalität und Rebellion. Transl. W. Schamoni and W. Seifert. München: Iudicium.

5. Maruyama, Masao [1969]. Nationalism in Japan: Its theoretical background and prospects (1951, transl. D. Titus). In. Maruyama, Masao (ed. I. Morris). Thought and Behaviour in Modern Japanese Politics (exp. edition). London - Oxford - New York: Oxford University Press, pp. 135-156.

6. Maruyama, Masao [1974]. The premodern formation of nationalism (1952, transl. M. Hane). In. Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan. Tokyo: University of Tokyo Press, pp. 323-368.

7. Maruyama, Masao [1986]. "Bunmeiron no gairyaku" o yomu (Reading An Outline of a Theory of Civilization), vol. 1-3. Tokyo: Iwanami shoten.

8. Maruyama, Masao [2020]. Die geistige Umorientierung in der späten Edo-Zeit - Sakuma Shōzan als Beispiel (1964/1992, transl. W. Schamoni). Japonica Humboldtiana 21 (2019): 39-96.

9. Secondary sources

10. Koyasu, Nobukuni [2005]. Fukuzawa Yukichi "Bunmeiron no gairyaku" seidoku (An Explanation of An Outline of a Theory of Civilization by Fukuzawa Yukichi). Tokyo: Iwanami.

11. Mitani, Taichirō [2016]. Fukuzawa Yukichi to Maruyama Masao. Nihon kindai no sendōsha to hihansha (Fukuzawa Yukichi and Maruyama Masao - leading thinkers and critics of Japan's modernity). In. Sengo minshushugi o dō ikiru ka (The Past and Present of Post-War Democracy in Japan. Reflections on the Political and Intellectual Community). Tokyo: University of Tokyo Press, pp. 61-93.

12. Mitani, Taichirō [2016]. Bakumatsu Nihon ni okeru kōkyō kannen no tenkan. Gikaisei no kannen no keisei katei (The turn of the idea of the public in late Tokugawa Japan. How the idea of the parliamentary system developed). In. Sengo minshushugi o dō ikiru ka (The Past and Present of Post-War Democracy in Japan: Reflections on the Political and Intellectual Community). Tokyo: University of Tokyo Press, pp. 94-120.

13. Mitani, Taichirō [2017]. Nihon no kindai to wa nani de atta ka (What was the Japanese Modern?). Tokyo: Iwanami.

14. Ou, Jianying [2016]. "Dokuritsu jison" to "tasha kankaku" no denshō - Fukuzawa Yukichi to Maruyama Masao no shisō kyōdō no yobi kōsatsu (The succession of "independence and self-respect" and "other-consciousness" - A preliminary examination of the "thoughts interaction" between Fukuzawa and Maruyama). Journal of International Studies 4: 63-73.

15. Schad-Seifert, Annette [1999]. Sozialwissenschaftliches Denken in der japanischen Aufklärung. Positionen zur "modernen bürgerlichen Gesellschaft" bei Fukuzawa Yukichi. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.

16. Watanabe, Hiroshi [2012]. (2010). A History of Japanese Political Thought, 1600-1901. Tokyo: I-House Press.

17. Watanabe, Hiroshi [2016, exp. edition]. (1997). Higashi Ajia no ōken to shisō (Confucianism and After: Political Thought in Early Modern East Asia). Tokyo: University of Tokyo Press.

18. Yasukawa, Junnosuke [2003]. Fukuzawa Yukichi to Maruyama Masao. "Maruyama-Yukichi" shinwa o kaitai suru (The Dissolution of the Maruyama-Yukichi Myth). Tokyo: Kōbunken.

Creative Commons License
A Perspective for Japan: Fukuzawa Yukichi’s “Theory of Civilization”, 1875 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení