HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 2 (2021), 83–104

The Symposium on Overcoming Modernity and Discourse in Wartime Japan

John W. M. Krummel

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.19
zveřejněno: 29. 11. 2021

Abstract

The symposium on overcoming modernity (kindai no chōkoku) that took place in Tokyo in 1942 has been much commented upon, but later critics have tended to over-emphasize the wartime political context and the ideological connection to Japanese ultra-nationalism. Closer examination shows that the background and the actual content of the discussion were more complicated. The idea of overcoming modernity had already appeared in debates among Japanese intellectuals before the war, and was always open to different interpretations; it could indicate Japanese ambitions to move beyond Western paradigms of modernity, but in other cases it referred to more radical visions of alternatives to modernity as such. Some versions linked up with Western critiques of existing modernity, including traditionalist as well as more future-oriented ones. These differentiations are evident in the symposium, and associated with diverse schools of thought. An important input came from representatives of the Kyoto school, the most distinctive current in twentieth-century Japanese philosophy. Despite the suppression of Marxist thought, the background influence of the unorthodox Marxist thinker Miki Kiyoshi was significant. Another major contribution came from the group known as the Japan Romantic School, active in literature and literary criticism. Other intellectuals of widely varying persuasions, from outspoken nationalists to Catholic theologians, also participated. The result was a rich but also thoroughly inconclusive discussion, from which no consensus on roads beyond modernity could emerge.

Klíčová slova: modernity; Westernization; nationalism; war; Kyoto School; Japanese Romanticism

reference (27)

1. Barthes, Roland [1975]. The Pleasure of the Text. NYC: Hill & Wang.

2. Calichman, Richard F. (ed. & trans.) [2008]. Overcoming Modernity: Cultural Identity in Wartime Japan. NYC: Columbia University Press.

3. De Bary, Theodore - Gluck, Carol - Tiedermann, Arthur E. (eds.) [2005]. Sources of Japanese Tradition, 2nd Edition, Vol. Two: 1600 to 2000. NYC: Columbia University Press.

4. Eisenstadt, Shmuel N. [2000]. Multiple Modernities. Daedalus 129 (1): 1-29.

5. Fujita, Masakatsu [2018]. Nihon tetsugakushi [History of Japanese Philosophy]. Kyoto: Shōwadō.

6. Guénon, René [1996]. The Crisis of the Modern World. Ghent, NY: Sophia Perennis et Universalis.

7. Harootunian, H. D. - Najita, Tetsuo (eds.) [1993]. Japanese Revolt against the West: Political and Cultural criticism in the Twentieth Century. In. Duus, Peter (ed.). The Cambridge History of Japan, vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 711-174.

8. Hashikawa, Bunsō [1965]. Zōho Nihon romanha hihan josetsu [Critical Introduction to the Japanese Romantic School, Enlarged edition]. Tokyo: Miraisha.

9. Hashikawa, Bunsō [2000]. Hashikawa Bunsō sakushū [Hashikawa Bunsō Collected Works] vol. 1. Tokyo: Chikuma shobō.

10. Hiromatsu, Wataru [1989]. "Kindai no chōkoku" ron: Shōwa shisōshi he no isshikaku [On "Overcoming Modernity": A Perspective on the History of Shōwa Thought]. Tokyo: Kodansha.

11. Horio, Tsutomu [1994]. The Chūōkōron Disucssions: Their Background and Meaning. In. Heisig, James W. - Maraldo, John C. (eds.). Rude Awakenings: Zen, the Kyoto School, & the Question of Nationalism. Honolulu: University of Hawai'i Press, pp. 289-315.

12. Josephson, Jason Ananda [2012]. Invention of Religion in Japan. Chicago: University of Chicago Press.

13. Karatani, Kōjin [1989]. Kaisetsu - Kindai no chōkoku nit suite ["Commentary: On Overcoming Modernity"]. In. Hiromatsu, Wataru. "Kindai no chōkoku" ron: Shōwa shisōshi he no isshikaku. Tokyo: Kodansha, pp. 263-272.

14. Karatani, Kōjin [2005]. Overcoming Modernity. In. Calichman, Richard F. (ed.). Contemporary Japanese Thought. NYC: Columbia University Press, pp. 101-118.

15. Kawakami, Tetsutarō - Takeuchi, Yoshimi (eds.) [1979]. Kindai no chōkoku [Overcoming Modernity]. Tokyo: Tomiyama-sho.

16. Kosaka, Kunitsugu [2018]. The Kyoto School and the Issue of "Overcoming Modernity". In. Fujita, Masakatsu (ed.). The Philosophy of the Kyoto School. Singapore: Springer.

17. Matsumoto Ken'ichi [1979]. Kaidai [Bibliographical Introduction]. In. Kawakami, Tetsutarō - Takeuchi, Yoshimi (eds.). Kindai no chōkoku [Overcoming Modernity]. Tokyo: Tomiyama-sho.

18. Miki, Kiyoshi [1967]. Miki Kiyoshi zenshū [Collected Works of Miki Kiyoshi] vol. 15. Tokyo: Iwanami shoten.

19. Miki, Kiyoshi [1986]. Miki Kiyoshi zenshū [Collected Works of Miki Kiyoshi] vol. 20. Tokyo: Iwanami shoten.

20. Minamoto, Ryōen [1994]. The Symposium on "Overcoming Modernity". In. Heisig, James W. - Maraldo, John C. (eds.). Rude Awakenings: Zen, the Kyoto School, & the Question of Nationalism. Honolulu: University of Hawai'i Press, pp. 197-229.

21. Parkes, Graham [1997]. The Putative Fascism of the Kyoto School and the Political. Philosophy East and West 47 (3): 305-336. CrossRef

22. Spengler, Oswald [1961]. The Decline of the West. Oxford: Oxford University Press.

23. Takeuchi, Yoshimi [2005a]. Overcoming Modernity. In. Calichman, Richard F. (ed. & trans.). What is Modernity? Writings of Takeuchi Yoshimi. NYC: Columbia University Press, pp. 103-147.

24. Takeuchi, Yoshimi [2005b]. Asia as Method. In. Calichman, Richard F. (ed. & trans.). What is Modernity? Writings of Takeuchi Yoshimi. NYC: Columbia University Press, pp. 149-165.

25. Williams, David [2014]. The Philosophy of Japanese Wartime Resistance: A Reading with Commentary, of the Complete Texts of the Kyoto School Discussions of "The Standpoint of World History and Japan". London & NYC: Routledge.

26. Yasuda, Yojūrō [1985-89a]. Bunmei kaika no ronri no shūen [The End of the Logic of Civilization and Enlightenment]. In. Yasuda Yojūrō zenshū, vol. 7. Tokyo: Kodansha, pp. 11-21.

27. Yasuda, Yojūrō [1985-89b]. Manshūkoku kōtei hata ni sasageru kyoku [A Song Dedicated to the Flag of the Emperor of Manchukuo]. In. Yasuda Yojūrō zenshū, vol. 11. Tokyo: Kodansha, pp. 105-106.

Creative Commons License
The Symposium on Overcoming Modernity and Discourse in Wartime Japan is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení