HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 2 (2021), 31–46

Encounters and Engagement in the Civilizational Analysis of Japan

Jeremy C. A. Smith

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.16
zveřejněno: 29. 11. 2021

Abstract

As a field of significant activity for historical sociologists in recent decades, civilizational analysis has produced extensive and incisive works examining Japan as a historical formation of Eurasia. However, the same cannot be said of Japan’s Pacific relationship with the United States, which is neglected in the major historical sociologies of Japanese modernity. This essay seeks to address that unnecessary oversight by putting that relationship into focus as an international dimension of the institution of both states. It would be tempting to elucidate the entanglement of the two as an encounter of civilizations, but the author instead casts it as intercivilizational engagement, that is a deeper set of connections generated by routine contacts and migratory movements, trade in commerce and culture, and selective appropriation of models of statehood. Delineating the lines of exchange in all four domains of connectivity between Japan and the US, the essay profiles the international and imperial extensions of both states. In altering the perspective on Japan’s relations with the world, the author outlines a larger potential historical sociology of intercivilizational engagement between two Pacific-edge civilizational constellations.

Klíčová slova: civilizational analysis; the Pacific; migration; international relations; capitalism; technoscience

reference (33)

1. Árnason, Jóhann Páll [1997]. Social theory and Japanese Experience: the Dual Civilization. New York: Kegan Paul International.

2. Árnason, Jóhann Páll [2002]. The Peripheral Centre: Essays on Japanese History and Civilization. Melbourne: Trans Pacific Press.

3. Assmann, Jan [2011]. Communicative and Cultural Memory. In. Meusburger, Peter - Heffernan, Michael - Wunder, Edgar (eds.). Cultural Memories: the Geographical Point of View. New York: Springer.

4. Bellah, Robert N. [1985]. Tokugawa Religion: the Cultural Roots of Modern Japan. New York: Free Press.

5. Bellah, Robert N. [2003]. Imagining Japan: the Japanese Tradition and its Modern Interpretation. Berkeley: University of California Press.

6. Collins, Randall [2000]. The Sociology of Philosophies: a Global Theory of Intellectual Change. Boston: Harvard University Press.

7. Davidann, Jon Thares [2003]. Citadels of Civilization: U.S. and Japanese Visions of World Order in the Interwar Period. In. Jensen, Richard J. - Davidann, Jon Thales, - Sugita, Yoneyuki (eds). Trans-Pacific Relations: America, Europe and Asia in the Twentieth Century. Westport, CT: Praeger.

8. Davidann, Jon Thares [2007]. Cultural Diplomacy in U.S.-Japanese Relations, 1919-1941. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

9. Davidann, Jon Thares [2008]. Hawaii at the Cossroads of the U.S. and Japan Before the Pacific War. Honolulu: University of Hawaii Press.

10. Dower, John W. [1999]. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: W.W. Norton & Co.

11. Eisenstadt, S. N. [1996]. Japanese Civilization: a Comparative View. Chicago - London: The University of Chicago Press.

12. Hein, Laura [1995]. Introduction: the Bomb as Public History and Transnational Memory. Bulletin of Concerned Asian Scholars 27: 3-15. CrossRef

13. Johnson, Chalmers A. [1982]. MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy 1925-1975. Stanford, California: Stanford University Press.

14. Katzenstein, Peter J. - Takashi Shiraishi [1997]. Network Power: Japan and Asia. Ithaca: Cornell University Press.

15. Komai, Hiroshi [2001]. Foreign Migrants in Contemporary Japan. Melbourne: Trans Pacific Press.

16. LaFeber, Walter [1998]. The Clash: U.S.-Japanese Relations Throughout History. New York: Norton.

17. Lechevalier, Sébastien [2014]. The Great Transformation of Japanese Capitalism. London: Routledge.

18. Lipset, Seymour [1993]. Pacific Divide: American Exceptionalism - Japanese Uniqueness. International Journal of Public Opinion Research 5 (2): 121-166. CrossRef

19. Low, Morris Fraser - Nakayama, Shigeru - Yoshioka, Hitoshi [1999]. Science, Technology and Society in Contemporary Japan. New York: Cambridge University Press.

20. Masako, Gavin [2008]. In Search of a New Identity: Shiga Shigetaka's Recommendations for Japanese in Hawai'i. In. Davidann, Jon Thares (ed.). Hawaii at the Crossroads of the US and Japan Before the Pacific War. Honolulu: University of Hawaii Press. Honolulu: University of Hawaii Press.

21. Monobe, Hiromi [2008]. Americanizing Hawai'i's Japanese: A Transnational Partnership and the Politics of Racial Harmony during the 1920s. In. Davidann, Jon Thares (ed.). Hawaii at the Crossroads of the US and Japan Before the Pacific War. Honolulu: University of Hawaii Press.

22. Morris-Suzuki, Tessa [1994]. The Technological Transformation of Japan: from the Seventeenth to the Twenty-First Century. Cambridge - Melbourne: Cambridge University Press.

23. Murphy-Shigematsu, Stephen [1993]. Multiethnic Japan and the Monoethnic myth. MELUS 18 (4): 63-80. CrossRef

24. Neiman, Susan [2015]. Forgetting Hiroshima, Remembering Auschwitz: Tales of Two Exhibits. Thesis Eleven 129 (1): 7-26. CrossRef

25. Sellek, Yoko [1997]. Nikkeijin: the Phenomenon of Return Migration. In. Weiner, Michael (ed.). Japan's Minorities: the Illusion of Homogeneity. London: Routledge.

26. Sexton, Jay [2011]. The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-century America. New York: Hill and Wang.

27. Smith, Jeremy C. A. [2002]. Theories of State Formation and Civilisation in Jóhann P. Árnason and Shmuel Eisenstadt's Comparative Sociologies of Japan. Critical Horizons 3 (2): 225-251. CrossRef

28. Smith, Jeremy C. A. [2011]. Modernity and Civilization in Jóhann Árnason's Social Theory of Japan. European Journal of Social Theory 14 (1): 41-54. CrossRef

29. Smith, Jeremy C. A. [2014]. Contexts of Capitalism: from the "Unlimited Extension of 'Rational Mastery'" to Civilizational Varieties of Accumulation and Economic Imagination. In. Karalis, Vrasidas (ed.). Cornelius Castoriadis and Radical Democracy. Leiden: Brill.

30. Smith, Jeremy C. A. 2017. Debating Civilisations: Interrogating Civilisational Analysis in a Global Age. Manchester: Manchester University Press.

31. Sugimoto, Yoshio [2014]. Japanese Society: Inside Out and Outside. International Sociology 29 (3): 191-208. CrossRef

32. Uriu, Robert M. [2009]. Clinton and Japan: the Impact of Revisionism on US Trade Policy. New York: Oxford University Press.

33. Weiner, Michael [1997]. The Representation of Absence and the Absence of Rrepresentation: Korean Victims of the Atomic Bomb. In. Weiner, Michael (ed.). Japan's Minorities: The Illusion of Homogeneity. London: Routledge.

Creative Commons License
Encounters and Engagement in the Civilizational Analysis of Japan is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení