HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 1 (2021), 25–48

Koloniálny rozvoj: počiatky, príčiny, diskurz, prax, kontinuity a následky

[Colonial Development: Origins, Reasons, Discourses, Practice, Continuities and Outcomes]

Tomáš Profant

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.3
zveřejněno: 17. 05. 2021

Abstract

The aim of this theoretical consultation is to set the beginning of colonial development using two seemingly contradictory concepts that often appear next to each other in history – the authoritarian and the liberal governmentality. Within this framework, the paper follows the transformation from immanent to intentional development, which is the basis of authoritarianism and the shift of the term development to its social content, which is the basis of the liberal governmentality. The paper also analyzes the reasons for the origin of development during colonialism and asks the question of the continuities and discontinuities between the colonial and postcolonial era to show elements of authoritarianism and liberalism that coexist until today.

klíčová slova: colonialism; development; authoritarian governmentality; liberal governmentality; development cooperation

reference (73)

1. Abbott, George C. [1971]. A Re-Examination of the 1929 Colonial Development Act. The Economic History Review 24 (1): 68-81. CrossRef

2. Alcalde, Javier Gonzalo [1987]. The Idea of Third World Development. Emerging Perspectives in the United States and Britain, 1900-1950. Lanham - London: University Press Of America.

3. Arndt, H. W. [1981]. Economic Development: A Semantic History. Economic Development and Cultural Change 29 (3): 457-466. CrossRef

4. Aspengren, Henrik [2009]. Empire: A Question of Hearts? The Social Turn in Colonial Government, Bombay c. 1905-1925. In. Duffield, Mark - Hewitt, Vernon (ed.). Empire, Development and Colonialism. The Past in the Present. Woodbridge: James Currey, s. 45-58.

5. Bendix, Daniel [2016]. From Fighting Underpopulation to Curbing Population Growth: Tracing Colonial Power in German Development Interventions in Tanzania. Postcolonial Studies 19 (1): 53-70. CrossRef

6. Bonneuil, Christophe [2000]. Development as Experiment: Science and State Building in Late Colonial and Postcolonial Africa, 1930-1970. Osiris 15 (1): 258-281. CrossRef

7. Bruchhausen, Walter [2014]. From precondition to goal of development: health and medicine in the planning and politics of British Tanganyika. In. Hodge, Joseph Morgan - Hödl, Gerald - Kopf, Martina (ed.). Developing Africa. Concepts and Practices in Twentieth Century Colonialism. Manchester: Manchester University Press, s. 207-221. CrossRef

8. Burton, Andrew - Jennings, Michael [2007]. Introduction: The Emperor's New Clothes? Continuities in Governance in Late Colonial and Early Postcolonial East Africa. The International Journal of African Historical Studies 40 (1): 1-25.

9. Cooke, Bill [2003]. A New Continuity with Colonial Administration: Participation in Development Management. Third World Quarterly 24 (1): 47-61. CrossRef

10. Cooper, Frederick [1996]. Decolonization and African Society. The labour question in French and British Africa. Cambridge: Cambridge University Press.

11. Cooper, Frederick [1997]. Modernizing Bureaucrats, Backward Africans and the Development Concept. In. Cooper, Frederick - Packard, Randall (ed.). International development and the social sciences: essays on the history and politics of knowledge. Berkeley - Los Angels - London: University of California Press, s. 64-92.

12. Cooper, Frederick [2004]. Development, Modernization, and the Social Sciences in the Era of Decolonization: the Examples of British and French Africa, Abstract. Revue d'Histoire des Sciences Humaines 10 (1): 9-38. CrossRef

13. Cooper, Frederic [2010]. Writing the History of Development. Journal of Modern European History 8 (1): 5-23. CrossRef

14. Cooper, Frederick - Packard, Randall [1997]. Introduction. In. Cooper, Frederick - Packard, Randall (ed.). International development and the social sciences: essays on the history and politics of knowledge. Berkeley - Los Angels - London: University of California Press, s. 1-41.

15. Coquery-Vidrovitch, Catherine [1976a]. La mise en dépandance de l'Afrique noire. Essai de périodisation, 1800-1970. Cahier d'Études Africaine 16 (61): 7-58. CrossRef

16. Coquery-Vidrovitch, Catherine [1976b]. L'Afrique coloniale française et la crise de 1930: crise structurelle et genèse du Rapport d'ensemble. Revue française d'histoire d'outre-mer 63 (232): 386-424. CrossRef

17. Cornwall, Andrea [2006]. Historical perspectives on participation in development. Commonwealth & Comparative Politics 44 (1): 62-83. CrossRef

18. Cowen, Michael P. - Shenton, Robert W. [1996]. Doctrines of development. London - New York: Routledge. Cowen, Michael P. - Shenton, Robert W. [1999]. The Invention of Development. In. Crush, Jonathan (ed.). Power of Development. London - New York: Routledge, s. 25-41.

19. Dean, Mitchell [2010]. Governmentality. Power and rule in modern society. London: SAGE.

20. Dimier, Véronique [2008]. Bringing the Neo-Patrimonial State back to Europe. French Decolonization and the Making of the European Development Aid Policy. Archiv für Sozialgeschichte 48: 433-457.

21. Duffield, Mark [2009]. Liberal Interventionism and the Fragile State. Linked by Design? In. Duffield, Mark - Hewitt, Vernon (ed.). Empire, Development and Colonialism. The Past in the Present. Woodbridge: James Currey, s. 116-129.

22. Duffield, Mark [2010]. The Development-Security Nexus in Historical Perspective: Governing the World of Peoples. In. Sörensen, Jens Stilhoff (ed.). Challenging the Aid Paradigm. Western Currents and Asian Alternatives, Rethinking International Development Series. London: Palgrave Macmillan, s. 25-46. CrossRef

23. Duffield, Mark - Hewitt, Vernon [2009a]. Introduction. In. Duffield, Mark - Hewitt, Vernon (ed.). Empire, Development and Colonialism. The Past in the Present. Woodbridge: James Currey, s. 1-15.

24. Duffield, Mark - Hewitt, Vernon, ed. [2009b]. Empire, Development and Colonialism. The Past in the Present. Woodbridge - Rochester: James Currey.

25. Dufour, Françoise [2014]. The Notion of "Development" in French Colonial Discourses: Changes in Discursive Practices and Their Social Implications. In. Hodge, Joseph Morgan - Hödl, Gerald - Kopf, Martina (ed.). Developing Africa. Concepts and Practices in Twentieth Century Colonialism. Manchester: Manchester University Press, s. 322-340. CrossRef

26. Easterly, William [2002]. The cartel of good intentions: The problem of bureaucracy in foreign aid. The Journal of Policy Reform 5 (4): 223-250. CrossRef

27. Eckert, Andreas [2004]. Regulating the Social: Social Security, Social Welfare and the State in Late Colonial Tanzania. The Journal of African History 45 (3): 467-489. CrossRef

28. Escobar, Arturo [1995]. Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press.

29. Esteva, Gustavo [1992]. Development. In. Sachs, Wolfgang (ed.). The Development Dictionary. London - New Jersey: Zed Books, s. 6-25.

30. Havinden, Michael A. - Meredith, Davided [1993]. Colonialism and Development: Britain and its Tropical Colonies, 1850-1960. London - New York: Routledge.

31. Helleiner, Eric [2014]. Forgotten Foundations of Bretton Woods: International Development and the Making of the Postwar Order. Ithaca, NY: Cornell University Press.

32. Hewitt, Vernon [2006]. A Cautionary Tale: Colonial and post-colonial conceptions of good government and democratisation in Africa. Commonwealth and Comparative Politics 44 (1): 41-61. CrossRef

33. Hodge, Joseph Morgan [2007]. Triumph of the Expert. Agrarian Doctrines of Development and the Legacies of British Colonialism. Athens: Ohio University Press.

34. Hodge, Joseph M. [2010]. British Colonial Expertise, Post-Colonial Careering and the Early History of International Development. Journal of Modern European History 8 (1): 24-46. CrossRef

35. Hodge, Joseph Morgan [2016a]. Writing the History of Development (Part 1: The First Wave). Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 6 (3): 429-463. CrossRef

36. Hodge, Joseph Morgan [2016b]. Writing the History of Development (Part 2: Longer, Deeper, Wider). Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 7 (1): 125-174. CrossRef

37. Hodge, Joseph Morgan - Hödl, Gerald [2014]. Introduction. In. Hodge, Joseph Morgan - Hödl, Gerald - Kopf, Martina (ed.). Developing Africa. Concepts and Practices in Twentieth Century Colonialism. Manchester: Manchester University Press, s. 1-34. CrossRef

38. Hodge, Joseph Morgan - Hödl, Gerald - Kopf, Martinaed [2014]. Developing Africa. Concepts and practices in twentieth-century colonialism. Manchester: Manchester University Press.

39. Hunter, Emma [2014]. A history of maendeleo: the concept of "development" in Tanganyika's late colonial public sphere. In. Hodge, Joseph Morgan - Hödl, Gerald - Kopf, Martina (ed.). Developing Africa.

40. Concepts and Practices in Twentieth Century Colonialism. Manchester: Manchester University Press, s. 87-107.

41. Jansen, Jan C. - Osterhammel, Jürgen [2017]. Decolonization: A Short History. Princeton: Princeton University Press.

42. Jenkins, Rob [2006]. Where development meets history. Commonwealth & Comparative Politics 44 (1): 2-15. CrossRef

43. Kelemen, Paul [2009]. "Individualism Is, Indeed, Running Riot": Components of the Social Democratic Model of Development. In. Duffield, Mark - Hewitt, Vernon (ed.). Empire, Development and Colonialism. The Past in the Present. Woodbridge: James Currey, s. 188-202.

44. Koponen, Juhani [2014]. From dead end to new lease of life: development in South-Eastern Tanganyika from the late 1930 to the 1950s. In. Hodge, Joseph Morgan - Hödl, Gerald - Kopf, Martina (ed.). Developing Africa. Concepts and Practices in Twentieth Century Colonialism. Manchester: Manchester University Press, s. 37-62. CrossRef

45. Kothari, Uma [2005]. From colonial administration to development studies: a post-colonial critique opf the history of development studies. In. Kothari, Uma (ed.). A Radical History of Development Studies. Individuals, Institutions and Ideologies. London - New York: Zed Books, s. 46-66.

46. Kothari, Smitu - Harcourt, Wendy [2004]. Introduction: The violence of development. Development 47 (1): 3-7. CrossRef

47. Latouche, Serge [1988]. Contribution à l'histoire du concept de développement. In. Coquery-Vidrovitchet, Catherine (ed.). Pour une histoire du développement. États, sociétés, développement. Paris: L'Harmattan, s. 41-60.

48. Leppenies, Philipp H. [2009]. Lernen vom Besserwisser: Wissenstransfer in der "Entwicklungshilfe" aus historischer Perspektive. In. Büschel, Hubertus - Speich, Daniel (ed.). Entwicklungswelten. Globalgeschichte der Entwicklungszusammenarbeit. Frankfurt am Main: Campus, s. 33-59.

49. Low, D. A. - Lonsdale, John M. [1976]. Introduction: Towards the New Order 1945-1963. In. Low, D. A. - Smith, Alison (ed.). History of East Africa, vol. 3. Oxford: Oxford University Press, s. 1-64.

50. Manji, Firoze - O'Coill, Carl [2002]. The missionary position: NGOs and development in Africa. International Affairs 78 (3): 567-583. CrossRef

51. Merefield, Matthew [2009]. The Exceptional Inclusion of "Savages" and "Barbarians". The Colonial Liberal Bio-politics of Mobility and Development. In. Duffield, Mark - Hewitt, Vernon (ed.). Empire, Development and Colonialism. The Past in the Present. Woodbridge: James Currey, s. 16-29.

52. Nandy, Ashis [1995]. Development and Violence. Trier: Zentrum für europäische Studien.

53. Osterhammel, Jurgen [2005]. Colonialism: A Theoretical Overview. Princeton: Markus Wiener Pub.

54. Rahnema, Majid [1997]. Introduction. In. Rahnema, Majid - Bawtree, Victoria (ed.). The Post-Development Reader. London - New Jersey: Zed Books, s. ix-xix.

55. Rist, Gilbert [2008]. The History of Development: From Western Origins to Global Faith. London - New York: Zed Books.

56. Rizzo, Matteo [2006]. What Was Left of the Groundnut Scheme? Development Disaster and Labour Market in Southern Tanganyika 1946-1952. Journal of Agrarian Change 6 (2): 205-238. CrossRef

57. Sachs, Wolfgang [1992]. Introduction. In. Sachs, Wolfgang (ed.). The Development Dictionary. London - New Jersey: Zed Books, s. 1-5.

58. Scott, David [1995]. Colonial Governmentality. Social Text (43): 191-220. CrossRef

59. Sheldon, Richard [2009]. Development, Poverty & Famines. The Case of British Empire. In. Duffield, Mark - Hewitt, Vernon (ed.). Empire, Development and Colonialism. The Past in the Present. Woodbridge: James Currey, s. 74-87.

60. Schicho, Walter [2014a]. "Keystone of progress" and mise en valeur d'ensemble: British and French colonial discourses on education for development in the interwar period. In. Hodge, Joseph Morgan - Hödl, Gerald - Kopf, Martina (ed.). Developing Africa. Concepts and Practices in Twentieth Century Colonialism. Manchester: Manchester University Press, s. 222-250. CrossRef

61. Schicho, Walter [2014b]. Wirtschaftliche Inwertsetzung - la mise en valeur - und soziale Entwicklung. Der Entwicklungsdiskurs der kolonialen Verwaltung von Französisch Westafrika (AOF) zwischen 1920 und 1960. Stichproben. Wiener Zeitschrift für Afrikanstudien 14 (26): 49-105.

62. Schneider, Leander [2006]. Colonial Legacies and Postcolonial Authoritarianism in Tanzania: Connects and Disconnects. African Studies Review 49 (1): 93-118. CrossRef

63. Schlauß, David [2014]. Koloniale Entwicklungskonzepte im Uganda der 1930er Jahre: Frühe Anzeichen des modernen Entwicklungsstaats. Stichproben. Wiener Zeitschrift für Afrikanstudien 14 (26): 139-166.

64. Schlauß, David - Schicho, Walter [2014]. Kolonialismus und Entwicklung. Stichproben. Wiener Zeitschrift für Afrikanstudien 14 (26): 1-17.

65. Toye, John - Toye, Richard [2006]. How the UN moved from full employment to economic development. Commonwealth & Comparative Politics 44 (1): 16-40. CrossRef

66. Unger, Corinna [2010]. Histories of Development and Modernization: Findings, Reflections, Future Research. H-Soz-Kult. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften, 9. 12. 2010. Dostupné z: <http://www.hsozkult.de/literaturereview/id/forschungsberichte-1130>.

67. Usuanlele, Uyilawa [2014]. Development and education in British colonial Nigeria, 1940-55. In. Hodge, Joseph Morgan - Hödl, Gerald - Kopf, Martina (ed.). Developing Africa. Concepts and Practices in Twentieth Century Colonialism. Manchester: Manchester University Press, s. 251-269. CrossRef

68. van Beusekom, Monica M. [2000]. Disjunctures in theory and practice: Making sense of change in agricultural development at the office du niger, 1920-60. The Journal of African History 41 (1): 79-99. CrossRef

69. van Beusekom, Monica M. - Hodgson, Dorothy L. [2000]. Lessons Learned? Development Experiences in the Late Colonial Period. The Journal of African History 41 (1): 29-33. CrossRef

70. Williams, David - Young, Tom [2009]. The International Politics of Social Transformation. Trusteeship and Intervention in Historical Perspective. In. Duffield, Mark - Hewitt, Vernon (ed.). Empire, Development and Colonialism. The Past in the Present. Woodbridge: James Currey, s. 102-115.

71. Wolton, S. [2000]. Lord Hailey, the Colonial Office and Politics of Race and Empire in the Second World War: The Loss of White Prestige. Basingstoke - New York: Palgrave Macmillan in association with St. Anthony's College.

72. Ziai, Aram [2006]. Zwischen Global Governance und Post-Development: Entwicklungspolitik aus diskursanalytischer Perspektive. Münster: Westfälisches Dampfboot.

73. Ziai, Aram [2016]. Development Discourse and Global History: From Colonialism to the Sustainable Development Goals. Oxon - New York: Routledge.

Creative Commons License
Koloniálny rozvoj: počiatky, príčiny, diskurz, prax, kontinuity a následky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení