HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 1 (2021), 9–23

Different Measures of Social Class – Different Results of Class Voting? The Colombian Case

Jan Pumr

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.2
zveřejněno: 17. 05. 2021

Abstract

Class based electoral behaviour belongs to topics that have been subject of research for many decades; especially in developed Western countries. The class structure is a basis for class voting research. The EGP scheme is a most widespread model of social structure. This scheme is based on the employment structure; some authors prefer other models based for example. On the number of assets of each household or on the household income. This paper attempts to test different stratification models using the Colombia example to see whether class voting results will differ significantly or whether certain matches will be found.

Klíčová slova: Colombia; class voting; social class; household wealth; household income; EGP

reference (25)

1. Angotti, Tom [2013]. Urban Latin America: Violence, Enclaves, and Struggles for Land. Latin American Perspectives 40 (2). CrossRef

2. Breen, Richard [2005]. Foundations of a Neo-Weberian Class Analysis. In. Wright, Elin O. (ed.). Approaches Class Analysis. Cambridge: Cambridge University, pp. 31-50. CrossRef

3. Connelly, Roxanne - Gayle, Vernon - Lambert, Paul S. [2016]. A Review of occupation-based social classifications for social survey research. Methodological Innovations 9: 1-14. CrossRef

4. Córdova, Abby [2009]. Methodological Note: Measuring Relative Wealth using Household Asset Indicators. AmericasBarometer Insights 2009 (6): 1-9.

5. Eaton, Kent [2020]. Bogotá's Left Turn: Counter Neoliberalization in Colombia. International Journal of Urban and Regional Research 44 (1). CrossRef

6. Evans, Geoffrey [1992]. Testing the validity of the Goldthorpe class schema. European Sociological Review 8 (3): 211-232. CrossRef

7. Filmer, Deon - Pritchett, Lant H. [2001]. Estimating Wealth Effect Without Expenditure Data or Tears: An Application to Educational Enrollments in States of India. Demography 38 (1): 115-132. CrossRef

8. Goldthorpe, John H. - McKnight, Abigail [2006]. The economic basis of social class. In. Morgan, Stephen L. - Grusky, David B. - Fields, Gary S. (eds.). Mobility and Inequality: Frontiers of Research in Sociology and Economics. Stanford: Stanford University Press, pp. 109-136.

9. Handlin, Samuel [2013]. Survey Research and Social Class in Venezuela: Evaluating Alternative Measures and Their Impact on Assessments of Class Voting. Latin American Politics and Society 55 (1): 141-167. CrossRef

10. Hartlyn, Jonathan - Dugas, John [1999]. Colombia: The Politics of Violence and Democratic Transformation. In. Diamond, Larry - Hartlyn, Jonathan - Linz, Juan - Lipset, Samuel M. (eds.). Democracy in Developing Countries: Latin America Edition. Lynne Rienner Pub, pp. 248-307.

11. Jarvis, Sarah - Jenkins, Stephen P. [1997]. Low income dynamics in 1990s Britain. Fiscal Studies 18 (2): 123-143. CrossRef

12. Jenkins, Stephen P. - Van Kerm, Philippe [2009]. The measurement of economic inequality. In. Nolan, Brian - Salverda, Wiemer - Smeeding, Timothy M. (eds.). Economic Inequality. Oxford: Oxford University Press, pp. 40-69.

13. Kline, Harvey F. [2018]. Colombia: Is Guerrilla Violence Near Its End? In. Kline, Harvey F. - Wade, Christine J. - Wiarda, Howard J. (eds.). Latin American Politics and Development. New York: Westview press, pp. 169-194. CrossRef

14. LaRosa, Michael J. - Mejía, Germán R. [2017]. Colombia. A Concise Contemporary History. Lanham: Rowman & Littlefield.

15. Lambert, Paul - Bihagen, Erik [2012]. Stratification Research and Occupation-based Social Classifications. In. Lambert, Paul S. - Connelly, Roxanne - Blackburn, Robert M. - Gayle, Vernon (eds.). Social Stratification: Trends and Processes. Farnham: Ashgate, pp. 13-28.

16. Lewis-Beck, Michael S. - Ratto, Maria Celeste [2013]. Economic Voting in Latin American: A General Model. Electoral Studies 32 (3): 489-493. CrossRef

17. Lupu, Noam [2010]. Who votes for 'chavismo'? Class Voting in Hugo Chávez's Venezuela. Latin American Research Review 45 (1): 7-32. CrossRef

18. Mainwaring, Scott - Torcal, Mariano - Somma, Nicolás M. [2015]. The Left and the Mobilization of Class Voting in Latin America. In. Carlin, Ryan E. - Singer, Matthew M. - Zechmeister, Elizabeth J. (eds.). The Latin American Voter. Ann Arbor: University of Michigan Press, pp. 69-98.

19. Matějů, Petr - Řeháková, Blanka [1997]. Obrat doleva nebo proměna vzorců volebního chování sociálních tříd? Working paper of project "Sociální trendy" 2/1997, Sociologický ústav AV ČR.

20. Morgan, Jana [2015]. Gender and the Latin American Voter. In. Carlin, Ryan E. - Singer, Matthew M. - Zechmeister, Elizabeth J. (eds.). The Latin American Voter. Ann Arbor: University of Michigan Press, pp. 143-168.

21. Parkin, Frank [1971]. Class Inequality and Political Order: Social Stratification in Capitalist and Communist Societies. New York: Praeger.

22. Rose, David - Pevalin, David J. [2003]. The NS-SEC explained. In. Rose, David - Pevalin, David J. (eds.). A Researcher's Guide to the National Statistics Socio-Economic Classification. London: SAGE, pp. 28-43. CrossRef

23. Safford, Frank - Palacios, Marco [2002]. Colombia. Fragmented Land, Divided Society. New York: Oxford University Press.

24. Savage, Mike - Devine, Fiona - Cunningham, Niall - Taylor, Mark - Li, Yaojun - Hjellbrekke, Johs - Le Roux, Brigitte - Friedman, Sam - Miles, Andrew [2013]. A new model of social class: Findings from the BBC's Great British Class Survey experiment. Sociology 47 (2): 219-250. CrossRef

25. LAPOP (Latin American Public Opinion Project). The Americas Barometer by the Latin American Public Opinion Project (LAPOP). Datasets: Colombia 2004-2016. Available at: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/raw-data.php>.

Creative Commons License
Different Measures of Social Class – Different Results of Class Voting? The Colombian Case is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení