HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 1 (2019), 129–138

Historická sociologie mobility ve venkovském mikroregionu

[Historical Sociology of Mobilities in the Rural Area]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.8
zveřejněno: 27. 06. 2019

Abstract

The study analyzes the possibilities and limits of rural region motorization in Eastern Bohemia, since the beginnings up to 1989. Exploration of the topic also includes the problems of situated mobility. There have been the relations of the means of transport users (cars and motorcycles) to mobility followed, together with their experiences, ideas and opinions connected with this aspect of their lives. Attention is also paid to the advent of tractors, related to the socialist village collectivisation. In general, we are provided with a critical reflection of this specific area of technology, its pragmatics, social and symbolic functions in historical context. The knowledge has been mainly gaining through the author’s field research.

klíčová slova: motorization; situated mobility; automobil; transport users; cars; motorcycles; tractors

reference (12)

1. Barthes, Roland [2004]. Mytologie. Praha: Dokořán.

2. Bourdieu, Pierre [1998]. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

3. Haukanes, Haldis [2004]. Velká dramata - obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova. Praha: Sociologické nakladatelství.

4. Jakubec, Ivan [2018]. Společenská dimenze českého motorismu. Historická sociologie (2): 127-133. CrossRef

5. Kottak, Conrad Philip [2000]. Anthropology. The Exploration of Human Diversity. Boston: McGraw Hill.

6. Malypetr, Marcel [2008]. Skútr Čezeta. Renovace, údržba, opravy, technika. Praha: Grada.

7. Šalanda, Bohuslav [2008]. Česká vesnice Široký Důl. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky.

8. Tempír, Zdeněk, a kol. [1987]. Historické traktory v Československu. Praha: Zemědělské muzeum.

9. Toffler, Alvin - Tofflerová, Heidi [2001]. Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky. Praha: Dokořán.

10. Tuček, Jan [2009]. Auta východního bloku. Praha: Grada.

11. Urry, John [2007]. Mobilities. Cambridge, UK: Polity.

12. Wohlmuth, Jiří [2015]. Jawa 50 Pionýr. Historie, vývoj technika, sport. Praha: Grada.

Creative Commons License
Historická sociologie mobility ve venkovském mikroregionu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení