HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 10 No 2 (2018), 65–82

UNRRA a uprchlická krize po druhé světové válce. Operace „Displaced persons“

[UNRRA and the Displaced Persons operation after WWII]

Jana Frydryšková Yasin

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2018.50
zveřejněno: 06. 12. 2018

Abstract

This paper is dedicated to the UNRRA, the United Nations organization envisioned to deal with the expected consequences of ongoing war including devastation, famine, diseases and mass displacement. As it turned out, tackling the mass displacement was most important and challenging task of UNRRA. Expectations were set high. However, lack of comprehension of challenges raised doubts about UNRRA and its role in whole postwar rehabilitation process. Questions were raised about size and cost of administrative staff, and about their reliability and effectiveness. Did UNRRA had sufficient “know-how” to carry out relief work at global scale? The study of archive material, memoirs and specialized bibliography, and various published articles helps to uncover the reasons behind huge criticism faced by UNRRA.

Klíčová slova: displacement; internacionalism; postwar reconstruction process; resocialization; humanitarianism

reference (45)

1. <b>Archivní prameny</b>

2. <i>Národní Archiv – Fondy</i>

3. UNRRA

4. Ministerstvo hospodářské obnovy

5. Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv

6. <i>Österreichisches Staatsarchiv Wien</i>

7. Složka – UNRRA – Allgemeines, Organization, Aufbau – Statistiker

8. <i>UN Archives in New York</i>

9. fond UNRRA

10. <i>Publikované dokumenty</i>

11. UNRRA a země Moravskoslezská [1947]. Brno: Čs. úřad pro hospodářskou pomoc a obnovu.

12. UNRRA v ČSR – Sborník o činnosti UNRRA [1948]. Praha: Zaměstnanci čs. Úřadu pro hospodářskou pomoc a obnovu.

13. Munk, Frank. [1993]. My Century and My Many Lives, An International Civil Servant, publ. Online Theragens.com. Dostupné z: <http://www.theragens.com/MunkBio/Munk_Autobiography_15.htm> [3. 3. 2017].

14. Von Oppen, Beate Ruhm [1955]. Documents on Germany under Occupation, 1945–1954. London: Oxford University Press.

15. Germany, 1947–1949; The Story in Documents [1950]. Washington DC: US Dept. of State.

16. <https://history.state.gov/historicaldocuments> [15. 1. 2017] – Foreign Relations of the United States, publikované dokumenty z politických a diplomatických jednání vztahujících se k zahraniční politice USA.

17. <http://www.presidency.ucsb.edu/index.php> [15. 11. 2016] – Publikované dokumenty a veřejné vystoupení jednotlivých amerických prezidentů.

18. <http://library.columbia.edu/locations/rbml/units/lehman.html> [26. 11. 2016] – Publikované dokumenty a korespondence Herberta H. Lehmana – generálního ředitele organizace UNRRA.

19. <https://www.ushmm.org/exhibition/displaced-persons/resourc1.htm> [5. 12. 2016] – Dokumenty k holokaustu na stránkách Muzea holokaustu.

20. <b> Literatura</b>

21. Armstrong-Reid, Susan – Murray, David [2008]. Armies of Peace, Canada and UNRRA Years. Toronto: University of Toronto.

22. Cohen, Daniel Gerard [2011]. In War's Wake: Europe's Displaced Persons in the Postwar Order. Oxford: Oxford University Press. CrossRef

23. Comet, Theodore [2000]. Life Reborn in the Displaced Persons Camps (1945–1951). Journal of Jewish Communal Service 76 (4): 299–303.

24. Doherty, Muriel [2000]. Letter from Belsen 1945: An Australian Nurse's Experiences with the Survivors of War. Allen&Unwin St. Leonards N. S. W.

25. Gemie, Sharif – Reid, Fiona – Humbert, Laurie [2012]. Outcast Europe, Refugees and Relief Workers in an Era of Total War 1936–1948. Norfolk.

26. Grossmann, Atina [2011]. Grams, Calories, and Food: Languages of Victimization, Entitlement, and Human Rights in Occupied Germany, 1945–1949. Central European History 44: 118–148. CrossRef

27. Haushofer, Lisa [2006]. The "Contaminating Agent" UNRRA, Displaced Persons, and Venereal Disease in Germany, 1945–1947. Am J Public Health 100 (6): 993–1003. CrossRef

28. Hilton, Ella E. Schneider – Hilton, Angela K. [2006]. Displaced Person: A Girl's Life in Russia, Germany, and America. Lousiana: LSU Press.

29. Herring Jr., George C. [1973]. Aid to Russia, 1941–1946: Strategy, Diplomacy, The Origin of the Cold War. New York: Columbia University Press.

30. Holian, Anna [2008]. Displacement and the Post-war Reconstruction of Education: Displaced Persons at the UNRRA University of Munich, 1945–1948. Contemporary European History 17 (2):167–195. CrossRef

31. Klemperer, Victor [2000, 2004]. I Will Bear Witness (1933 to 1941), To The Bitter End (1942 to 1945) and The Lesser Evil (1945 to 1959). London: Phoenix.

32. Kochavi, Arieh, J. [2001]. Post-Holocaust Politics, Britain, The United States, & Jewish Refugees, 1945–1948. New York: University of North Carolina Press.

33. Kossert, Andreas [2009]. Kalte Heimat. München: Pantheon.

34. Kuklík, Jan [2002]. Mýtus a realita tzv. Benešových dekretů. Praha: Linde.

35. Mainuš, František [1974]. Totálně nasazení (1939–1945). Praha: Mladá fronta.

36. Mankowitz, Zeev W. [2002]. Life between Memory and Hope: The Survivors of the Holocaust in Occupied Germany. Cambridge: Cambridge University Press. CrossRef

37. Reinisch, Jessica [2011]. Internationalism in Relief: The Birth (and Death) of UNRRA. Past and Present 210 (6): 258–289. CrossRef

38. Reinisch, Jessica [2013]. Auntie "UNRRA" at the Crossroads. Past and Present 218 (8): 70–97. CrossRef

39. Salvatici, Silvia [2012]. "Help the People to Help Themselves" UNRRA relief Workers and European Displaced Persons. Journal of Refugee Studies 25 (3): 429–451. CrossRef

40. Seipp, Adam R. [2013]. Strangers in the Wild Place: Refugees, Americans, and a German Town, 1945–1952. Indiana: Indiana University Press, Bloominghton.

41. Sharp, Charles Wesley [2012]. The Origin of United Nation Relief and Rehabilitation Administration, 1939–1943. Pennsylvania: University of Pennsylvania.

42. Slatt, E. Vincent [2002]. Nowhere to Go: Displaced Persons in Post-V-E- Day in Germany. Historian 64 (2): 275–294. CrossRef

43. Sommer, Karel [1993]. UNRRA a Československo. Opava: SÚ AV AČ.

44. Vaculík, Jaroslav [2002]. Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. Brno: MU.

45. Woodbridge, George [1950]. UNRRA: The History of the United Nations Relief and Rehabilitation Administration. New York: Columbia University Press.

Creative Commons License
UNRRA a uprchlická krize po druhé světové válce. Operace „Displaced persons“ is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení