HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 10 No 2 (2018), 27–41

Teorie a praxe. Etablování sociologie v českém prostředí T. G. Masarykem

[Theory and Practice. The Establishment of Sociology in the Czech Environment by T. G. Masaryk]

Vratislav Kozák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2018.48
zveřejněno: 06. 12. 2018

Abstract

With the upcoming centennial anniversary of the founding of Czechoslovakia, the thoughts of both nations are shifting towards the person of Tomáš Garrigue Masaryk, who played a crucial role in the whole process. In this case, it is necessary to look at his beginnings on the scientific ground. His first major political work, which was published in Brno in 1876 in a journal called Moravská orlice, was the work called Theory and practice. This work is crucial because Masaryk is defending the true meaning of sociology, as he presents sociology as one of the most fundamental sciences. In addition, the work contains some foundations for future political science. It is a pretty essential work in general that has not yet received the attention it deserves as it has been analyzed only marginally or not at all even by Masaryk’s biographers (almost all of them left out the last part of this particular thesis). So it would be very meaningful to not only analyze it properly but also to put this work into the historical context and look at Masaryk’s subsequent theses and books just so we can have a better idea if he continued with similar ideas to those from Theory and practice.

Klíčová slova: Masaryk; sociology; Austria-Hungary; theory; practice

reference (28)

1. <b>Prameny</b>

2. Masaryk, Tomáš Garrigue [1876]. Theorie a praxis I, Moravská orlice XIV, č. 93. Brno: Karel Flemich, s. 1.

3. Masaryk, Tomáš Garrigue [1876]. Theorie a praxis II, Moravská orlice XIV, č. 96. Brno: Karel Flemich, s. 1.

4. Masaryk, Tomáš Garrigue [1876]. Theorie a praxis III, Moravská orlice XIV, č. 103. Brno: Karel Flemich, s. 1–2.

5. Masaryk, Tomáš Garrigue [1876]. Theorie a praxis IV, Moravská orlice XIV, č. 105. Brno: Karel Flemich, s. 1.

6. Masaryk, Tomáš Garrigue [1876]. Theorie a praxis V, Moravská orlice XIV, č. 109. Brno: Karel Flemich, s. 1.

7. Masaryk, Tomáš Garrigue [1876]. Theorie a praxis VI, Moravská orlice XIV, č. 112. Brno: Karel Flemich, s. 1–2.

8. Masaryk, Tomáš Garrigue [1876]. Theorie a praxis VII, Moravská orlice XIV, č. 115. Brno: Karel Flemich, s. 1.

9. Masaryk, Tomáš Garrigue [1876]. Theorie a praxis VIII, Moravská orlice XIV, č. 128. Brno: Karel Flemich, s. 1–2.

10. Masaryk, Tomáš Garrigue [1876]. Theorie a praxis IX, Moravská orlice XIV, č. 134. Brno: Karel Flemich, s. 1.

11. Masaryk, Tomáš Garrigue [1876]. Theorie a praxis X, Moravská orlice XIV, č. 139. Brno: Karel Flemich, s. 1.

12. <b>Literatura</b>

13. Bláha, Arnošt Inocenc [1997]. Československá sociologie: od svého vzniku do roku 1948. Brno: Doplněk.

14. Čapek, Karel [1969]. Čtení o T. G. Masarykovi. Praha: Melantrich.

15. Fried, Alexander [1954]. Masaryks erste Tätigkeit im Wiener Parlament (1891–1893). Vídeň, Disertační práce. Vídeňská univerzita, Filozofická fakulta.

16. Havelka, Miloš [1999]. Emanuel Chalupný a problém národní povahy. In. Zumr, Josef (ed.). Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor: sborník příspěvků ze stejnojmenného symposia, konaného ve dnech 2.–3. října v Táboře. Praha: Filosofia, s. 89–100.

17. Masaryk, Tomáš Garrigue [1898]. Otázka sociální: základy marxismu sociologické a filosofické. Praha: Jan Laichter.

18. Masaryk, Tomáš Garrigue [1901]. Rukověť sociologie, Naše doba VIII, Praha: Laichter, s. 1–12, 98–105, 173–181, 735–741, 822–828, 904–910.

19. Masaryk, Tomáš Garrigue [1904]. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Praha: Laichter.

20. Masaryk, Tomáš Garrigue [1969]. Česká otázka: snahy a tužby národního obrození. Praha: Melantrich.

21. Nešpor, Zdeněk [2011]. Republika sociologů: zlatá éra české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce. Praha: Scriptorium.

22. Pauza, Miroslav [1999]. Pojem regionu u Emanuela Chalupného. In. Zumr, Josef (ed.). Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor: sborník příspěvků ze stejnojmenného symposia, konaného ve dnech 2.–3. října v Táboře. Praha: Filosofia, s. 77–88.

23. Pecka, Emanuel [1999]. Spory a polemiky Emanuela Chalupného. In. Zumr, Josef (ed.). Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor: sborník příspěvků ze stejnojmenného symposia, konaného ve dnech 2.–3. října v Táboře. Praha: Filosofia, s. 33–42.

24. Petrusek, Miloslav [2013]. Tomáš Garrigue Masaryk. In. Nešpor, Zdeněk R. Slovník českých sociologů. Praha: Academia, s. 236–253.

25. Skovajsa, Marek – Balon, Jan [2017]. Sociology in the Czech Republic: between East and West. London: Palgrave Macmillan.

26. Svoboda, Jan [2017]. Masarykův realismus a filozofie pozitivismu. Praha: Filosofia.

27. Vaněk, Antonín [1992]. TGM: poselství. Praha: Agentura Tip Š.

28. Zumr, Josef (ed.) [1999]. Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor: sborník příspěvků ze stejnojmenného symposia, konaného ve dnech 2.–3. října v Táboře. Praha: Filosofia.

Creative Commons License
Teorie a praxe. Etablování sociologie v českém prostředí T. G. Masarykem is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení