EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 10 No 1 (2020)

Mating behaviour of the predaceous ladybird, Harmonia dimidiata
Ahmad Pervez, Ms. Monalisa, Mumtaj Jahan

Composting and vermicomposting used to break down and remove pollutants from organic waste: a mini review
Alena Grasserová, Aleš Hanč, Petra Innemanová, Tomáš Cajthaml

Spatial analysis of the accessibility of urban greenspace at the city level
Panagiotis-Tsampikos Alexandros Koliotsis, Maria P. Papadopoulou

Quantitative assessment of forest ecosystem stress caused by cement plant pollution using in situ measurements and Sentinel-2 satellite data in a part of the UNESCO World Heritage Site
Ali Asharfi, Yousef Erfanifard, Farshad Amiraslani, Ali Darvishi Boloorani, AliJafar Mousivand

Does artificial snow fertilise the soil of mountain meadows in the Krkonoše National Park?
Zdenka Křenová, Ondřej Bílek, Vladimír Zýval

Biomarkers as a tool for assessing diffuse contamination of coastal wetland
Silvia Villar Arias

Large scale manipulation of the interactions between key ecosystem processes at multiple scales: why and how the falcon array of artificial catchments was built
Jan Frouz, Martin Bartuška, Jan Hošek, Jiří Kučera, Jiří Leitgeb, Zbyněk Novák, Martin Šanda, Tomáš Vitvar

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení