EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 10 No 1 (2020), 5–8

Mating behaviour of the predaceous ladybird, Harmonia dimidiata

Ahmad Pervez, Ms. Monalisa, Mumtaj Jahan

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2020.1
zveřejněno: 22. 06. 2020

Abstract

We studied the mating behaviour of the predaceous ladybird beetle, Harmonia dimidiata (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae). The courtship behaviour of the male involves the secretion from the tibio-femoral joints of its hind-legs of yellow coloured reflex blood containing the alkaloid harmonine, which is usually the first line of defence of this ladybird. In this case, this reflex blood also functions as a nuptial gift from the male, which is edible and facilitates mating. The amount of reflex blood offered as a nuptial gift decreases with each subsequent mating. Mating in H. dimidiata was prolonged and initially increased before subsequently decreasing with each subsequent mating. This information could be useful for the mass rearing of this species in the laboratory.

Klíčová slova: Harmonia dimidiata; harmonine; mating; mating duration; tibio-femoral joint; reflex blood

Creative Commons License
Mating behaviour of the predaceous ladybird, Harmonia dimidiata is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení