EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 10 No 1 (2020), 9–14

Composting and vermicomposting used to break down and remove pollutants from organic waste: a mini review

Alena Grasserová, Aleš Hanč, Petra Innemanová, Tomáš Cajthaml

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2020.2
zveřejněno: 22. 06. 2020

Abstract

The advantages of combining composting and vermicomposting to break down and remove pollutants from organic waste are reviewed. This mini-review aims to present the benefits of combining these methods and the outcome of specific cases of environmental remediation.

Klíčová slova: composting; earthworms; heavy metals; organic pollutants; sewage sludge

Creative Commons License
Composting and vermicomposting used to break down and remove pollutants from organic waste: a mini review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení