AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 7 No 2 (2017), 89–104

Biblická zpráva o stvoření a výzvy přírodních věd v díle Franze von Hummelauera (1842–1914)

[Biblical Account of the Creation and Challenges of the Natural Sciences in the Work of Franz von Hummelauer (1842–1914)]

Ctirad Pospíšil

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.21
zveřejněno: 18. 02. 2018

Abstract

The paper is a part of research focused on Catholic theologians and biologists who, in the years 1871–1910, in agreement with the so-called Mivart’s theory, accepted the evolutionary origin of the human body, or did not reject it. It presents the life and work of Franz von Hummelauer, S.J., a Catholic biblical scholar. Three of his writings, dedicated to the problematics of the exegesis of the biblical account of the Creation, are identified. Hummelauer shows a constant respect for the merits of the natural sciences, and there is no trace of fundamentalism in his work. From 1877, he did not cease to accept the contributions of astronomy, and he shows a great openness to the possibility of the evolutional origin of species both in fauna and flora. Although he strictly rejected the hypothesis of the evolutional origin of the human body in 1877, in 1895, he shows much more prudence regarding Mivart’s thesis. If it were possible to exclude the dualism of the instant animation of the body of the first man that came by means of the evolution, the evolutionary origin of the human body would not contradict the biblical account. In his last work on this topic from 1898, Hummelauer constantly shows that the biblical account of the creation has an unequivocal religious informative value and it would be a mistake to search there for statements that would be relevant to the natural sciences.

klíčová slova: Evolution; Origin of man, Darwinism; Theology of creation; History of theology; Biblical exegesis; Old Testament; The Book of Genesis

Creative Commons License
Biblická zpráva o stvoření a výzvy přírodních věd v díle Franze von Hummelauera (1842–1914) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení