AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 7 No 2 (2017), 105–125

Fighting Hegemony, Saving the Event: Why Theologise with Jean-François Lyotard and Postmodern Philosophy?

Martin Kočí

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.22
zveřejněno: 18. 02. 2018

Abstract

This article explores reasons for theologising in dialogue with contemporary postmodern philosophy. Elaborating on a particular instance of a theological engagement with Jean-Francois Lyotard, I argue that theology is capable of creatively reflecting on the very question of its own mission. What can we learn from Lyotard and his thought? And more generally, why should (fundamental) theology take contemporary postmodern philosophy seriously and what are the consequences of such an engagement? The offered answers will suggest the concept of thinking as the path of authentic and plausible theology in a postmodern context.

klíčová slova: Lyotard; Fundamental Theology; Philosophy; Postmodernism; Theological Method

Creative Commons License
Fighting Hegemony, Saving the Event: Why Theologise with Jean-François Lyotard and Postmodern Philosophy? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení