AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 1 No 1 (2011)

Podněty k hlubšímu promýšlení poměru mezi dogmatickou a morální teologií
Ctirad Václav Pospíšil

Vztah Bible, biblické hermeneutiky a křesťanské sociální etiky: metodologické poznámky k utváření teologickoetické reflexe
Petr Štica

„Křesťan je především člověk jako každý jiný…“, aneb koncept autonomní morálky v kontextu křesťanské víry Alfonse Auera
Jaroslav Lorman

Kdy není teologická etika teologická: problémy v české tradici morální teologie
Libor Ovečka

Význam právní teorie pro výuku kanonického práva (se zaměřením na problematiku právních principů)
Antonín Ignác Hrdina

Česká biblická práce v Kutné Hoře
Pavel Jäger

Byzantský postoj k „azyma“ v době vypuknutí východního schizmatu
Marek Matějek

Teologická etika vybraných ruských pravoslavných myslitelů
Karel Sládek

Ontologická struktura supposita v díle Tomáše Akvinského
David Svoboda

Papežská biblická komise: Bible a morálka: biblické kořeny křesťanského jednání
Josef Hřebík

Zamyšlení nad dokumentem Mezinárodní teologické komise Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon
Ctirad V. Pospíšil

Několik poznámek k dokumentu Mezinárodní teologické komise O některých aktuálních otázkách eschatologie
Ctirad V. Pospíšil

Mezinárodní teologická komise: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné
Vojtěch Novotný

Základní charakteristiky teologie dějin Josepha Ratzingera
Ctirad V. Pospíšil

Prezentace knihy Josepha Ratzingera Úvod do křesťanství: výklad apoštolského vyznání víry
Eduard Krumpolc

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení