AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2019 No 2 (2019), 165–167

Vnímat, myslet, číst – perceptuální a konceptuální možnosti analýzy umění

[Perceive, Think, Read – Perceptual and conceptual possibilities of art analysis]

Eliška Koryntová

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2020.8
zveřejněno: 14. 09. 2020

Abstract

Introduction to the second part of issue

Creative Commons License
Vnímat, myslet, číst – perceptuální a konceptuální možnosti analýzy umění is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení