AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2023 No 3 (2023), 107–108

Ivana – vzor pro studenty, hlavně tlumočníky

Eva Gorgolová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2023.44
zveřejněno: 29. 01. 2024

Abstract

Scientific Life

Creative Commons License
Ivana – vzor pro studenty, hlavně tlumočníky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení