AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2023 No 3 (2023), 98–100

Untiring Efforts in a Pivotal Role: A Tribute to Ivana Čeňková

Franz Pöchhacker

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2023.40
zveřejněno: 29. 01. 2024

Abstract

Scientific Life

reference (4)

1. Čeňková, Ivana (2001) 'MA theses in Prague: A supervisor's account', in Daniel Gile - Helle V. Dam - Friedel Dubslaff - Bodil Martinsen - Anne Schjoldager (eds.) Getting started in interpreting research, Amsterdam: John Benjamins, 69-85. CrossRef

2. Čeňková, Ivana (ed.) (2008) Prague translation studies: The next generation (Folia translatologica 10), Prague: Faculty of Philosophy and Arts, Charles University.

3. Čeňková, Ivana (2015) 'Relay interpreting', in Franz Pöchhacker (ed.) Routledge encyclopedia of interpreting studies, London/New York: Routledge, 339-341.

4. Kubes, Tina (2013) Die Dolmetschwissenschaftlerin Ivana Čeňková: Leben und Werk, Master's thesis, University of Vienna.

Creative Commons License
Untiring Efforts in a Pivotal Role: A Tribute to Ivana Čeňková is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení