AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2023 No 1 (2023), 87–90

Johanna Laakso (Ed.). Ways of Being in the World: Studies on Minority Literatures

Dominika Střížková, Jan Dlask, Michal Kovář

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2023.17
zveřejněno: 25. 05. 2023

Abstract

Book review on Johanna Laakso (Ed.). Ways of Being in the World: Studies on Minority Literatures. Central European Uralic Studies, volume 1. Praesens Verlag, Wien 2020, 196 p.

Creative Commons License
Johanna Laakso (Ed.). Ways of Being in the World: Studies on Minority Literatures is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení