AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2023 No 1 (2023), 53–61

Georg Brandes as an Actor Narrating a Story about Poland

Sylwia Izabela Schab

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2023.14
zveřejněno: 25. 05. 2023

Abstract

The aim of the article is to investigate Brandes’s impact on the Poles’ self-image and to explain how he became an actor in an internal Polish network of relationships. Three aspects have been analysed with regard to this aim: the reception of Brandes in Poland, reception of Scandinavian literature in Poland as an outcome of the Danish critic’s visits and his reception, and the contemporary virtual guide to Poland “Where is Poland?”, where he is used to provide guidance on how to understand Poland. Actor-Network-Theory provides the inspiration for how to present the intertwined relations of Polish and Danish literary cultures, with changing actants and with Brandes being the key actor.

klíčová slova: Georg Brandes; Brandes’ reception in Poland; literary reception; Actor-Network Theory

reference (30)

1. Bukowski, Piotr de Bończa. Od bliskości do obcości. Georg Brandes, Polska i kwestia żydowska. Teksty Drugie. 5/2017, 277-300. CrossRef

2. Bukowski, Piotr de Bończa. Georg Brandes between nations and narrations. Indtryck fra Polen from a new perspective. Tijdschrift voor Skandinavistiek 36(2), 2018 (https://ugp.rug.nl/tvs/article/view/31574), access 1.05.2022), 125-131.

3. Brandes, Georg. Indtryk fra Polen. Samlede Skrifter. København (https://tekster.kb.dk/text/adl-texts-brandes10tom-shoot-workid53729, access 20.08.2022), 1899-1910.

4. Brandes, Georg. Verdenskrigen. København: Gyldendalske Boghandel, 1916.

5. Brandes, Georg. Breve til Forældrene 1872-1904. part 2 (1880-1904). København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1994.

6. Ciesielski, Zenon. Brandes and Poland. The Activist Critic. Ed. Hans Hertel, Sven Møller Christensen Copenhagen: Munksgaard, 1980, 208-216.

7. Knudsen, Jørgen. Georg Brandes. Symbolet og manden 1883-95. København: Gyldendal, 1994.

8. Klemensiewiczowa, Józefa. Literatura Skandynawii. Kraków, 1914.

9. Latour, Bruno. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Trans. Aleksandra Derra, Krzysztof Arciszewski. Kraków: Universitas, 2020.

10. Marais, Kobus. Development and Translation. Handbook of Translation Studies, vol. 3. Ed. Yves Gambier, Luc van Doorslaer. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2012, 26-31.

11. Nimmo, Richie. Actor-network theory and methodology: social research in a more-than-human world. Methodological Innovations Online 6(3). 2011, 108-119 (https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.4256/mio.2011.010, 14.02.2023) CrossRef

12. Paczoska, Ewa. Georg Brandes - "nasz człowiek" w Europie. Europejczyk w podróży 1850-1939. Ed. Ewa Ignatowicz, Stefan Ciara. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010, 305-326.

13. Paczoska, Ewa. Brandes i "brandesizm" w polskiej krytyce literackiej. Rekonesans. Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918 II. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej. Ed. Mirosław Strzyżewski. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, 209-226.

14. Paczoska, Ewa. Historia i przyszłość literatury polskiej według Georga Brandesa. Historie literatury polskiej 1864-1914. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2015, 381-392. CrossRef

15. Pessel, Włodzimierz Karol. Rozlana kawa figowa. Romantyzm, Sienkiewicz i Brandes. Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie. Ed. Włodzimierz Karol Pessel, Stanisław Zagórski. Łomża: Oficyna Wydawnicza "Stopka", 2010, 342-361.

16. Pessel, Włodzimierz Karol. Bieguny obrócone. Georga Brandesa wrażenia z Polski w świetle historii kultury duńskiej. Przegląd Humanistyczny, r. 56. no. 1, 2012, 97-112.

17. Petelska, Michalina. Polski dwór w oczach Duńczyka. Wizyta Georga Brandesa u Brzezińskich w Pawłowicach w 1894 r. Dobrzyckie Studia Ziemiańskie, no. 1, 2010, 112-132.

18. Petelska, Michalina. Listowna przyjaźń. Korespondencja między Georgiem Brandesem a Wandą Młodnicką i Marylą Wolską. Studia Historia Gedanensia, vol. 3, 2012, 153-181.

19. Petelska Michalina. Antypolskie czy antywojenne? Wokół wystąpień Georga Brandesa z 1914 r. Rok 1914. Jaka Polska, jaki świat? Ed. Iwona Sakowicz-Tebinka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, 215-236.

20. Petelska, Michalina. Georg Brandes i Polacy, czyli o fenomenie wzajemnego zainteresowania z Polską w tle. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017.

21. Płaszczewska, Olga. Koncepcje ekspresji w badaniach porównawczych Georga Brandesa. Od teorii ethosu do ekspresji absolutnej. Spory o rolę ekspresji w dziejach sztuki i teorii sztuk. Ed. Jacek Jaźwierski, Ryszard Kasperowicz, Marcin Pastwa. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2016, 149-167.

22. Prus, Bolesław. "Obrazy wszystkiego" O literaturze i sztuce. Wybór z kronik. Warszawa, 2006.

23. Schab, Sylwia. Maria Hellebergs Fremmede naboer i den danske Polen-diskus. Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 10, 2009, 113-122.

24. Schab, Sylwia. Oczami Duńczyków. Poznań i Wielkopolska w relacjach podróżniczych duńskich autorów. Przegląd Wielkopolski, 1(95)/2012, 11-17.

25. Schab, Sylwia. The Contact with the "Other". On Transcultural Experiences by Danish Travel Literature Authors. Transkulturelle Identität und Űbersetzungsmodelle skandinavischer Literatur. Ed. Maria Krysztofiak. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2012, 77-84.

26. Schab, Sylwia Izabela. Palimpsest Polski. Reprezentacje Polski i Polaków w duńskich relacjach podróżniczych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.

27. Schab, Sylwia Izabela. Georg Brandes a literatura duńska w Polsce. Polsko-skandynawskie stosunki kulturalne, naukowe i polityczne od XVI do XX wieku. Ed. Arnold Kłonczyński, Gabriela Majewska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, 79-96.

28. Suchodolska, Ewa; Żydanowicz, Zofia. Bibliografia polskich przekładów z literatury pięknej krajów skandynawskich. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1971.

29. Ślaski, Kazimierz. Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych. Gdańsk: Instytut Bałtycki w Gdańsku, 1977.

30. Stala, Krzysztof. Georg Brandes' Indtryck från Polen. Stereotyper på gott och ont. Sverige och Polen. Nationer och stereotyper. Ed. Barbara Törnquist-Plewa. Lund: Lund University, 2000, 29-43.

Creative Commons License
Georg Brandes as an Actor Narrating a Story about Poland is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení