AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2021 No 4 (2021), 195–199

Stefan Rebenich, Hans-Ulrich Wiemer (eds.), A Companion to Julian the Apostate

Tunç Türel

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2022.22
zveřejněno: 24. 05. 2022

Abstract

Book review on Stefan Rebenich, Hans-Ulrich Wiemer (eds.), A Companion to Julian the Apostate [= Brill’s Companions to the Byzantine World 5]. Leiden / Boston: Brill, 2020, xvi + 481 pages, maps, ISBN 978-90-04-41456-3 (hardback), 978-90-04-41631-4 (e-book).

Creative Commons License
Stefan Rebenich, Hans-Ulrich Wiemer (eds.), A Companion to Julian the Apostate is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení