AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2020 No 2 (2020), 215–218

Evert van Emde Boas, Albert Rijksbaron, Luuk Huitink, Mathieu de Bakker, Cambridge Grammar of Classical Greek

[Evert van Emde Boas, Albert Rijksbaron, Luuk Huitink, Mathieu de Bakker, Cambridge Grammar of Classical Greek]

Dagmar Muchnová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.35
zveřejněno: 03. 12. 2020

Abstract

Book review: Evert van Emde Boas, Albert Rijksbaron, Luuk Huitink, Mathieu de Bakker, Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, xlii + 811 page.

Creative Commons License
Evert van Emde Boas, Albert Rijksbaron, Luuk Huitink, Mathieu de Bakker, Cambridge Grammar of Classical Greek is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení