AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2020 No 1 (2020), 113–115

Marie Novotná: Pojetí těla ve staroseverské literatuře

[Marie Novotná: Pojetí těla ve staroseverské literatuře]

Lucie Korecká

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.24
zveřejněno: 02. 11. 2020

Abstract

Book review: Marie Novotná: Pojetí těla ve staroseverské literatuře. Praha: Herrmann & synové, 2019, 194 pages. (The Concept of the Body in Old Norse Literature)

Creative Commons License
Marie Novotná: Pojetí těla ve staroseverské literatuře is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení