AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 3 (2019), 143–144

Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky H.Ch. Andersena mezi romantismem a modernitou

Jiří Munzar

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.39
zveřejněno: 19. 12. 2019

Abstract

Book review: Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky H. Ch. Andersena mezi romantismem a modernitou. Brno: Host, 2018, 326 Seiten. (Nachtigallen, Meerjungfrauen und schmerzende Zähne. Die Märchen H.Ch. Andersens zwischen Romantik und Modernität)

Creative Commons License
Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky H.Ch. Andersena mezi romantismem a modernitou is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení