AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2015 No 3 (2015), 73–82

How many functionalisms are there in translation studies?

Zuzana Jettmarová

zveřejněno: 10. 03. 2016

Abstract

Slavic translation studies as a whole is an uncharted territory almost missing on the international map of the discipline. At the same time, Western digests, overviews and encyclopaedias often reduce functionalism to the Skopos theory. There are several reasons for this status quo in the discipline. Jiří Levý, sometimes referred to as a Russian formalist, is taken here as an example of Eastern functionalism and compared to Western functionalisms. It is hoped that recent tendencies in TS will result in the integration of Eastern TS into the mainstream and in the extension of the functionalist family membership, along with the reassessment of what functionalism is.

Klíčová slova: translation studies; translation theory; functionalism; functional translation; equivalence; Czech translation theory; Slavic translation studies; norms; teleology; communication; sociosemiotics; structuralism; historiography; misiterpretation; Levý; Gentzler


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení