AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 50 No 2 (2014), 21–29

Herald of New, Healthier Mode of Life (Academization of Physical Education and Formation of The Faculty of Sport in Slovenia)

Tomaž Pavlin, Milan Žvan

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2015.13
zveřejněno: 19. 08. 2015

Abstract

In the period between the two World Wars, physical education became an important educational sphere in Yugoslavia and Slovenia. At the same time, the process of giving the educational sphere a Slovene character has to be emphasized, which was ensued by the establishment of a new Southern Slav state. In this process, physical education was professionally influenced by Sokol gym and Sokol education. At the same time, the Sokol started the process of the formation of a state regulated short-cycle college of physical education. Behind the action were demands for professional teachers and coaches. The process culminated after the Second World War with the establishment of the Institute of Physical Education in Ljubljana (1953). The Institute adopted Sokol gym as a basic physical activity but it was soon reorganized and renamed 3-year Short-cycle College of Physical Education and finally in 1960, 4-year College of Physical Culture, which was the beginning of the present Faculty of Sport. This paper discusses the historical progression of physical education to academic science on the basis of the development of the Faculty of Sport and on the basis of available historical primary sources and professional texts.

Klíčová slova: physical education; Sokol; gym; gym courses; short-cycle college; faculty; Slovenia

reference (19)

1. Memorandum on physical education. Yugoslav Sokol Association, Ljubljana, 13 March 1929.

2. College of Physical Education in Ljubljana. Treatise of the Institute for the School System Progress of the People’s

3. Republic of Slovenia, Ljubljana. (undated)

4. Report on the school activities from the establishment to the end of the 1958/59 school year. (undated)

5. Treatise of the College of Physical Education. (undated)

6. Statute of the College of Physical Culture. (undated)

7. College of Physical Culture in Ljubljana (developmental path, state and some problems), 1982.

8. I. kongres Fiskulturnog saveza Jugoslavije. Beograd (1947).

9. Dolenc, E. (1996). Kulturni boj. Ljubljana: Cankarjeva založba.

10. Gabrič, A. (1992). Šolska reforma. In Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, Part 2. Ljubljana: Mladinska knjiga, Inštitut za novejšo zgodovino, pp. 1035–1037.

11. I. kongres Fiskulturnog saveza Jugoslavije. Beograd (1947).

12. Iz izkušenj preteklosti – bodoča pot fizkulture. Iz I. redne ustanovne skupščine Fizkulturne zveze Slovenije. Ljubljana (1946).

13. Okoliš, S. (2009). Zgodovina šolstva na Slovenskem. Ljubljana: Slovenski šolski muzej.

14. Pavlin, T. (2008). Slovensko sokolstvo je samo po kroju in imenu podobno češkemu … In N. Troha, M. Šorn, B. Balkovec B. (eds.). Evropski vplivi na slovensko družbo. Ljubljana: ZZDS, pp. 155–159.

15. Pavlin, T. (2009). Zmaga-svoboda. Sokolsko jugoslovaniziranje. In B. Balkovec (ed.). Jugoslavija v času: devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države. Ljubljana: Filozofska fakulteta, pp. 213–227.

16. Stepišnik, D. (1974). Školsko fizičko vaspitanje na području Slovenije u periodu 1848–1914 (PhD dissertation). Ljubljana.

17. Stepišnik, D. (1964). Razvojna pot Visoke šole za telesno kulturo v Ljubljani. In Zbornik VŠTK I. Ljubljana: VŠTK, pp. 5–16.

18. Ulaga, D., Knez-Begant M. (1992). Izobraževanje strokovnih kadrov za šolsko športno vzgojo pred ustanovitvijo Zavoda za fizkulturo v Ljubljani. Šport 1–2, pp. 3, 54.

19. Ulaga, D. (1947). Zavod za fizkulturo. Tovariš, 1947, p. 24.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení