AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Jednotlivá čísla jsou dostupná v knihkupectví Karolinum.

Předplatné

Univerzita Karlova
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Ústřední tělovýchovná knihovna
Helena Šandová
José Martího 31
162 52 Praha 6

E-mail: sandova@ftvs.cuni.cz

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052