AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC Kinanthropologica
Univerzita Karlova
Fakulta tělesné výchovy a sportu 
José Martího 31
162 50 Praha 6 – Veleslavín

E-mail: auc-k@ftvs.cuni.cz

Šéfredaktor: Jan Heller (heller@ftvs.cuni.cz)

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052