AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 1 (2012), 42–50

Physical Fitness of 12-year-old Girls from Capitals of Serbia and Slovenia

Gregor Jurak, Snežana Radisavljević, Ivana Milanović, Janko Strel, Marjeta Kovač

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Physical Fitness of 12-year-old Girls from Capitals of Serbia and Slovenia Geographic variability of children fatness and fitness is important for understanding the effects of various distinct lifestyles of young people. The purpose of this study is to compare the physical fitness of girls in capitals of two western Balkan countries: Serbia and Slovenia. The cluster sample of 138 subjects consists of 12-year-old primary school girls from Belgrade and Ljubljana. All subjects were measured in the 2006/2007 academic year. Data from the Eurofit system were used in the analysis. A multivariate analysis of variance has shown that there are statistically significant (p < 0.001) differences between the countries for the entire set of tested motor and morphological variables. The girls from Ljubljana are more physically fit in comparison to girls from Belgrade despite there are negligible differences in body weight and BMI among them. Yet girls from both capitals have above-average cardiorespiratory fitness (20 m endurance shuttle-run) and lower-limb explosive strength (standing broad jump) compared to their counterparts from elsewhere in Europe (Ortega et al., 2011). Girls from Ljubljana scored around the 85th percentile of tests performance values, while Belgrade girls were in the 75th percentile in cardiorespiratory fitness and the 55th percentile in lower-limb explosive strength. Tělesná zdatnost 12letých dívek v hlavních městech Srbska a Slovinska Variabilita geografického rozložení tělesné zdatnosti a tělesného tuku u dětí je důležitá pro pochopení vlivu různých odlišných životních stylů mladých lidí. Cílem studie je srovnání tělesné zdatnosti dívek v hlavních městech Srbska – Bělehradu a Slovinska – Lublani. Vzorek 138 probandek byl složen z 12letých dívek základních škol z těchto měst. K analýze a srovnání byly použity motorické testy z Eurofit baterie. Všechna data byla získána ve školním roce 2006/2007. Vícerozměrná analýza rozptylu prokázala, že mezi soubory testovaných dívek existují v motorických a morfologických proměnných statisticky významné (p < 0,001) rozdíly. Dívky z Lublaně jsou ve srovnání s jejich vrstevnicemi z Bělehradu tělesně zdatnější, navzdory skutečnosti, že v tělesné hmotnosti a BMI byly rozdíly mezi nimi zanedbatelné. Děvčata z obou hlavních měst však mají nadprůměrnou kardiorespirační zdatnost (20m vytrvalostní člunkový běh) i výbušnou sílu dolních končetin (skok do dálky z místa) ve srovnání s jejich protějšky z jiných evropských zemí (Ortega et al., 2011). Dívky z Lublaně dosahují 85. percentilu hodnot v testech výkonnosti, zatímco dívky z Bělehradu byly na úrovni 75. percentilu v kardiorespirační zdatnosti a na 55. percentilu ve výbušné síle dolních končetin.

Klíčová slova: motor skills; body mass index; Eurofit; former Yugoslavia; geographic factor pohybové dovednosti; BMI; Eurofit test; bývalá Jugoslávie; geografické faktory

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení