AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 1 (2012), 51–64

Analysis of the Peak Performance Age in Athletics

Radek Vobr, Jan Štumbauer

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Analysis of the Peak Performance Age in Athletics The aim of this paper is to process and evaluate the peak performance age in athletics. The knowledge in this field of study plays an important role by long term planning in sport training theory. The object of this paper is analyzing the top world’s championships (World Championship, European Championship and the Olympic Games) between years 1970 and 2007. Our study is based on status description using all three advisable methods (normative investigation, developmental survey and case study). During the data collecting procedure we have used both, the cross-sectional and longitudinal survey. Within our investigation we tried to answer questions concerned with significant features of the peak performance age, possibility to state the age accurately, and to monitor its progress. The needed information has been gathered from the official internet sites from each sport federation (national and international). The missing personal information was gathered from the championships, the International Olympic Committee, and personal site of each athlete. To trace back the older information we used the traditional resources. Our data set includes 6,314 athletes in total (3,474 men, 2,840 women). Some of the events have binomial distribution which enables the accurate peak performance age identification. The peak performance age has slowly increased in sprint events, and slowly decreased in long distance runs. At present, the age for both sexes moves around 25 and 26 years (except the marathon race). In addition, in long distance races is found a big disproportion between European and World Championships. In 10 km long race is the difference of 4 years in average age! We believe that our results may be of benefit to the individual sport federations, trainers and athletes themselves in their long-term planning of their sport preparation. Analýza věku vrcholné výkonnosti v atletice Předložená studie se zabývá problematikou věku vrcholné výkonnosti v atletice. Z hlediska územního se jedná o výsledky z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy z let 1970 až 2007. Práce je ve své podstatě deskriptivní studií, vycházející ze tří základních postupů (normativní šetření, vývojový výzkum a případová studie). V rámci výzkumu jsme se snažili odpovědět na otázky týkající se stanovení signifikantních ukazatelů věku vrcholné výkonnosti, možnostmi jeho přesného stanovení a vývojem věku vrcholné výkonnosti. Potřebná data byla získávána z oficiálních internetových stránek mezinárodní atletické federace, oficiálních stránek jednotlivých mistrovství, stránek mezinárodního olympijského výboru a osobních stránek jednotlivých sportovců. Starší data pak byla zjištěna z tradičních tištěných pramenů. Sledovaný soubor obsahuje data narození 6314 atletů (3474 mužů a 2840 žen). Na základě našich výsledků musíme vyvrátit dříve obecně platné tvrzení, že průměrný věk závodníků roste s délkou tratě. Z výsledků běžeckých disciplín je zřejmé, že u mužů i žen je téměř shodný věk u všech běžeckých disciplín kromě maratónského běhu. Soubory atletů vytrvalců navíc nejsou koherentní. To je zřejmě dáno velmi výraznou disproporcí mezi soutěžemi celosvětovými a soutěžemi evropskými. Například v běhu na 10 km je rozdíl mezi aritmetickými průměry na MS a ME 4 roky. Doufáme, že naše výsledky pomohou při dlouhodobém plánování sportovní přípravy jak trenérům, tak i jednotlivým sportovcům.

Klíčová slova: Athletics; Track and Field; Peak Performance Age; Development; European Championship; World Championship; Olympic Game atletika; věk vrcholné výkonnosti; vývoj; mistrovství Evropy; mistrovství světa; olympijské hry

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení