AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 1 (2021), 139–142

Martin Franc – Lenka Krátká (edd.), Dějiny AMU ve vyprávěních

[Martin Franc – Lenka Krátká (eds.), History of AMU in narratives]

Michal Továrek

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.27
zveřejněno: 14. 01. 2022

Abstract

Book review on Martin Franc – Lenka Krátká (edd.), Dějiny AMU ve vyprávěních, Nakladatelství AMU, Praha 2017, 311 s., ISBN 978-80-7331-398-2.

Creative Commons License
Martin Franc – Lenka Krátká (edd.), Dějiny AMU ve vyprávěních is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení