AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 189–205

Prosopographical Datatabases in the Context of Modern Research in the History of Universities – Universitas Magistrorum (1358–1622) Database

Jana Synovcová Borovičková, Jaroslava Škudrnová

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.26
zveřejněno: 08. 03. 2021

Abstract

This article presents the online database being created as part of the project Universitas Magistrorum: Professors of the Utraquist University of Prague (1458–1622). It briefly outlines general development in the area of digital humanities and sets it in the context of other prosopographical projects.

Klíčová slova: digital humanities; prosopography; prosopographical databases; universities; university history; university professors; Prague University; the Middle Ages; the early modern period

reference (11)

1. BOROVIČKOVÁ Jana, Počítačové zpracování univerzitních matrik - program paradox a prosopografie pražské právnické univerzity, Mediaevalia Historica Bohemica Vol. 7, 2000, p. 201-231

2. BOROVIČKOVÁ Jana - SUKKARIOVÁ Magida - STOČES Jiří, Český, bavorský a polský univerzitní národ pražské juristické univerzity 1372-1418/19, AUC-HUCP 33-34/1-2, 1993-1994, pp. 59-75

3. BRADLEY John, Documents and Data: Modelling Materials for Humanities Research in XML and Relational Databases, Literary and Linguistic Computing 20/1, 2005, pp. 133-151 CrossRef

4. BRADLEY John - PASIN Michele, Factoid-based prosopography and computer ontologies: towards an integrated approach, Digital Scholarship in the Humanities 30/1, 2015, pp. 86-97 CrossRef

5. BRADLEY John - SHORT Harold, Texts into databases: the Evolving Field of New-style Prosopography, Literary and Linguistic Computing 20/Suppl. 1, 2005, pp. 3-24 CrossRef

6. GENET Jean Paul, Lʼinformatique au service de la prosopographie: PROSOP, in: Mélanges de lʼEcole Française de Rome, Moyen Age Temps Modernes, Paris 1988, p. 247-263 CrossRef

7. KEATS-ROHAN Katharine Stephanie Benedicta (ed.), Prosopography Approaches and Applications: a Handbook, Oxford 2007

8. RIECHERT Thomas - BERETTA Francesco, Collaborative Research on Academic History using Linked Open Data: A Proposal for the Heloise Common Research Model, CIAN-Revista de Historia de las Universidades 19/1, 2016, pp. 133-151, online: <http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CIAN/article/view/3147> CrossRef

9. THALLER Manfred, Kleio. A Database System, St. Katharinen 1993

10. URBÁNEK Vladimír, Cultures of Knowledge a Komenský v síti učenecké korespondence, Akademický bulletin Akademie věd České republiky 12, 2014, pp. 28-31

11. URBÁNEK Vladimír, Raně novověká republika učenců a www: digitální metody zkoumání učeneckých korespondenčních sítí, AUC-HUCP 58/2, 2018, pp. 37-49 CrossRef

Creative Commons License
Prosopographical Datatabases in the Context of Modern Research in the History of Universities – Universitas Magistrorum (1358–1622) Database is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení