AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 49 No 1 (2009), 15–42

Církevní dějiny Noëla Alexandera OP v kontextu evropské církevní historiografie na přelomu 17. a 18. století

[The Church History of Noël Alexandre O.P. in the Context of European Church Historiography in the 17th and 18th Centuries]

Jakub Zouhar

zveřejněno: 02. 11. 2014

Abstract

The Church History of Noël Alexandre O.P. in the Context of European Church Historiography in the 17th and 18th Centuries The article is based on editions, literature, and archive documents from the Roman archives. It deals with a distinguished French Church historian Noël Alexandre (1639–1724), a member of the Dominican Order, whose work was a cornerstone of Church historical science from the end of the 17th until the close of the 19th century. Born in Rouen, he attended Dominican colleges where he learned philosophy and theology. He practiced what he had learned there for his whole life. Owing to his Gallicanism he conflicted with Pope Innocent XI but he was finally granted a pardon by Pope Benedict XIII. Alexandre is almost unknown in the Czech culture. For that reason, I will attempt to put this renowned scholar into the context of Church Historiography in the 17th and 18th centuries. I will also pay attention to the Maurists and the Bollandists, as well as the Dominican historiography itself.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení