ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 65 No 1 (2022)

The Development and Neurophysiological Assessment of Newborn Auditory Cognition: A Review of Findings and Their Application
Josef Urbanec, Jan Kremláček, Kateřina Chládková, Sylva Skálová

Dose-Dependency of Toxic Signs and Outcomes of Paraoxon Poisoning in Rats
Žana M. Maksimović, Ranko Škrbić, Miloš P. Stojiljković

Contactless Measurement of Integrity of Silicone Coating on Self-Expandable Esophageal Nitinol Stents
Martin Kopeček, Jiří Záhora, Aleš Bezrouk

Efficacy of Prednisone in Children with Acute Nonspecific Mesenteric Lymphadenitis: A Pilot Study
Momcilo Pavlovic, Zeljko Rokvic, Karolina Berenji

Progressive Worsening of Snoring as a Rare Presentation of HPV-Positive Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma
V Sha Kri Eh Dam, Azliana Aziz, Sarah Zulkarnain, Nur Asyilla Che Jalil, Irfan Mohamad

Bilateral Mature Ovarian Teratoma with Torsion in a Premenarchal Girl
Jana Lešková, Jaroslav Thierry Kříž, Radek Štichhauer

Rapidly Progressive Interstitial Lung Disease Associated with Melanoma Differentiation-Associated Gene 5 Antibody
Yosuke Maezawa, Mami Narita, Riho Tanimura, Sou Hattori, Hiroaki Satoh

Transient Hyperphosphatasemia in a Child with Autism Spectrum Disorder
Štěpán Kutílek, Eva Rondziková-Mlynarčíková, Kamila Pečenková, Richard Pikner, Toáš Šmída, Eva Sládková, Tomáš Honzík, Eva Sládková, Martin Magner

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení