ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 65 No 1 (2022), 29–32

Progressive Worsening of Snoring as a Rare Presentation of HPV-Positive Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma

V Sha Kri Eh Dam, Azliana Aziz, Sarah Zulkarnain, Nur Asyilla Che Jalil, Irfan Mohamad

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2022.13
zveřejněno: 29. 06. 2022

Abstract

The incidence of oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC) especially human papillomavirus (HPV) associated type is increasing in trend despite reducing in other head and neck squamous cell carcinoma. Muffled voice, dysphagia, neck mass and pain over the throat are among the common presentations; however, health care professional should be aware of unusual presentation to avoid delay in management. We present a case of HPV-positive OPSCC with a rare presentation; progressive worsening of snoring for 6 months duration. Patient sougth medical attention at the some of private clinics for the past 2 months, however, was told to have a normal tonsillar enlargement. Subsequently, patient was referred to our center with impression of obstructive sleep apnea. We highlight the important of early referral to appropriate center and otorhinolaryngology for assessment in cases presented with worsening snoring.

Klíčová slova: oropharyngeal carcinoma; human papillomavirus; snoring

Creative Commons License
Progressive Worsening of Snoring as a Rare Presentation of HPV-Positive Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení