ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 65 No 1 (2022), 25–28

Efficacy of Prednisone in Children with Acute Nonspecific Mesenteric Lymphadenitis: A Pilot Study

Momcilo Pavlovic, Zeljko Rokvic, Karolina Berenji

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2022.12
zveřejněno: 29. 06. 2022

Abstract

Background: Acute nonspecific mesenteric lymphadenitis (ANML) is a common cause of acute abdominal pain in children with no specific treatment. Methods: A total of 13 patients (6 boys, 7 girls) aged 7.3 (5–13.5) years with severe acute abdominal pain were evaluated using ultrasonography and laboratory tests to establish the diagnosis of ANML. They were treated with prednisone 1 mg/kg (max 40 mg daily) for a maximum of 5 days. The intensity of abdominal pain was evaluated before and after treatment using a numeric rating scale. Results: All patients had pain scores above 6/10 before, and below 4/10 after treatment with prednisone. Intensity of abdominal pain after treatment for 1–5 days decreased significantly (p < 0.001), with no recurrence at follow-up within 3 months. All other pre-existing signs and symptoms, such as nausea, vomiting, anorexia, fever, diarrhea, and constipation were found to disappear with no adverse effects of corticosteroid therapy. Conclusion: These results suggest that the treatment with prednisone in selective patients with ANML can reduce the duration of abdominal pain.

klíčová slova: mesenteric lymphadenitis; corticosteroids; abdominal pain; children; lymphoma

Creative Commons License
Efficacy of Prednisone in Children with Acute Nonspecific Mesenteric Lymphadenitis: A Pilot Study is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení