ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 65 No 1 (2022), 8–17

Dose-Dependency of Toxic Signs and Outcomes of Paraoxon Poisoning in Rats

Žana M. Maksimović, Ranko Škrbić, Miloš P. Stojiljković

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2022.10
zveřejněno: 29. 06. 2022

Abstract

Organophosphorus compounds induce irreversible inhibition of acetylcholinesterase, which then produces clinically manifested muscarinic, nicotinic and central effects. The aim of the study was to analyse the clinical signs of acute paraoxon poisoning in rats and to determine the relationship between the intensity of signs of poisoning and the dose of paraoxon and/or the outcome of poisoning in rats. Animals were treated with either saline or atropine (10 mg/kg intramuscularly). The median subcutaneous lethal dose (LD50) of paraoxon was 0.33 mg/kg and protective ratio of atropine was 2.73. The presence and intensity of signs of poisoning in rats (dyspnoea, lacrimation, exophthalmos, fasciculations, tremor, ataxia, seizures, piloerection, stereotypic movements) were observed and recorded for 4 h after the injection of paraoxon. Intensity of these toxic phenomena was evaluated as: 0 – absent, 1 – mild/moderate, 2 – severe. Fasciculations, seizures and tremor were more intense at higher doses of paraoxon and in non-survivors. In unprotected rats piloerection occurred more often and was more intense at higher doses of paraoxon as well as in non-survivors. In atropine-protected rats, piloerection did not correlate with paraoxon dose or outcome of poisoning. The intensity of fasciculations and seizures were very strong prognostic parameters of the poisoning severity.

klíčová slova: organophosphate; insecticide; paraoxon; poisoning; acetylcholinesterase inhibitor; atropine

Creative Commons License
Dose-Dependency of Toxic Signs and Outcomes of Paraoxon Poisoning in Rats is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení