Režisér jako koncept

Režisér jako koncept

Havlíčková Kysová, Šárka

Co vlastně lze z dochovaných programů, scénografických návrhů, kritik a komentářů zjistit? Je možné zrekonstruovat podobu režie a jejího ...

Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století

vydáno: prosinec 2019
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Pražské hudební světy

Pražské hudební světy

Jurková, Zuzana

Pražské hudební světy jsou první knihou, která se věnuje hudbě v Praze z jiné než hudebně historické perspektivy: k hudebním událostem dn...

vydáno: březen 2014
doporučená cena: 325 Kč

E-shop

Prague Soundscapes

Prague Soundscapes

Jurková, Zuzana

Prague Soundscapes is the first book focusing on music in Prague from other than musical-historical perspectives. It approaches musical e...

vydáno: květen 2014
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Pondělníci

Pondělníci

Hurník, Ilja

Kniha prof. Ilji Hurníka a jeho hudebních přátel obsahuje vzpomínky jedenácti hudebníků na život a hudbu druhé poloviny 20. století. Kníž...

vydáno: prosinec 2002
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Martinů - osud skladatele

Martinů - osud skladatele

Mihule, Jaroslav

Biografie sleduje osudy jednoho z nejvýznamnějších tvůrců české hudební klasiky 20. století – Bohuslava Martinů – od jeho kompozičních po...

vydáno: prosinec 2017
doporučená cena: 470 Kč

E-shop