tištěná kniha
Italská opera v mozartovské Praze

Italská opera v mozartovské Praze

Niubo, Marc

témata: hudba, historie – raný novověk

brožovaná, 302 str., 1. vydání
vydáno: březen 2022
ISBN: 978-80-246-4843-9
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je věnována jednomu z klíčových období dějin pražského divadla, vrcholným rokům zdejší italské opery (1781–1785), které významně ovlivnily světově proslulou tvorbu a recepci děl W. A. Mozarta. Téma je pojednáno ze dvou vzájemně se doplňujících hledisek: jako dějiny pražské opery a jako sonda do dobového italského repertoáru. Ve čtyřech kapitolách jsou vyloženy podmínky vzniku a provozu opery v Thunovském a následně i Nostitzově divadle, průběh sledovaných sezon, na vybraných sedmi operách hlavní rysy a důležitá témata repertoáru, který je v závěru zhodnocen v mezinárodním kontextu. Mozartovské souvislosti tvoří další interpretační rámec.
Kniha je založena na důkladném přehodnocení dosavadní literatury, nových pramenných objevech a analýzách oper, jež z většiny dosud nebyly ve světové odborné literatuře zpracovány. Součástí jsou rozsáhlé přílohy – soupis repertoáru, transkripce dokumentů, ale také slovníkově uspořádané biogramy italských interpretů.

Recenze

Kniha byla představena v pořadu Ex libris.

Zvolená sonda do poměrně krátkého časového úseku (pouze čtyři operní sezony) je skutečně hluboká. Autor zpracoval maximální množství pramenů a na stylistické hutnosti textu i bohatém poznámkovém aparátu je znát, že nechce čtenáře ochudit ani o jeden detail či postřeh. Kniha je doslova nabitá fakty a dosud neznámými souvislostmi.
Irena Veselá (Dějiny a současnost 8/2022)

Akce k titulu