tištěná kniha e-kniha
O českém verši

O českém verši

Sgallová, Květa

témata: bohemistika, literární věda
edice: Litera

brožovaná, 438 str., 1. vydání
vydáno: září 2015
ISBN: 978-80-246-3115-8
doporučená cena: 380 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaný soubor statí O českém verši shrnuje výsledky dlouhodobého vědeckého směřování Květy Sgallové. Autorka vychází ze strukturalistické tradice a již na počátku své odborné práce prosazovala uplatňování moderní techniky při versologickém výzkumu. V souboru jsou zastoupeny práce týkající se jak problematiky nového přístupu, tak i výsledků, jichž bylo takovým postupem dosaženo, a to v rámci výzkumu, který vedl prof. Miroslav Červenka. Podstatná část prací nemohla být v době normalizace v českém odborném prostředí publikována, studie byly zveřejněny ve Varšavě v rámci mezinárodního výzkumu verše. To se týká především společných prací autorky s prof. Červenkou.
Studie zpracovávají obecné problémy výstavby verše, struktury verše v době národního obrození a ve druhé polovině 19. století a otázky teorie a praxe rýmování v české poezii.

Nejnovější tituly v edici