Edice přináší monografie a soubory původních studií a statí, jež se se dotýkají zajímavých témat filologie, věd o literatuře i umění a jsou přínosem pro jejich rozvoj. Nové práce mohou doplňovat i příspěvky již publikované, a to ať v tištěné, orální či jiné podobě. Jejich autory jsou převážně univerzitní učitelé z humanitních a společenskovědních oborů.