tištěná kniha e-kniha
Kultura a struktura českého jazyka

Kultura a struktura českého jazyka

Daneš, František

témata: bohemistika, lingvistika
edice: Litera

brožovaná, 512 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2009
ISBN: 978-80-246-1648-3
doporučená cena: 315 Kč

E-shop

Anotace

Tematicky řazený výbor prací nestora jazykové bohemistiky dokumentuje 60 let vývoje spisovné češtiny a jejího studia. Prof. Daneš vybral práce publikované časopisecky, přednášky a příspěvky z konferencí (tiskem poprvé), které považuje za významné pro současné i budoucí studenty. Výběrová bibliografie časopiseckých i knižních publikací.

Recenze

Slova do pranice
Citovaná slova o „schopnosti zajímavě psát“ atd. bezděčně charakterizují i Kulturu a strukturu českého jazyka, což není nějaký „povinný“ sborník k poctě slovutného pana profesora, pietně uspořádaný jeho vděčnými žáky, nýbrž autorské slovo do pranice. V této užitečné čítance předkládá František Daneš, autor i editor v jedné osobě, svoje pohledy na rozmanité jazykové otázky. Nejde o abstraktní lingvistické úvahy, štítivě se vyhýbající aktuálnímu jazykovému provozu. Pohotové a (dů)vtipné reakce na nové (či staré, avšak dosud uspokojivě nezodpovězené) otázky, jež přináší čeština psaná i mluvená, svědčí o autorově potřebě komentovat a vykládat – jeho slovy – „složitý vývoj, probíhající takříkajíc před našima očima“. I když se Danešův výklad zabývá, dejme tomu, „dvourovinnou valenční syntaxí“, „intonačním systémem spisovné češtiny“ (to je jeho celoživotní téma) nebo „identifikací známé (kontextově zapojené) informace v textu“, což jsou příklady „náročnějších“, „těžších“ prací, je podán tak přehledně a srozumitelně, že by to snad ani Komenský nesvedl lépe. Daneš je mistrem velkých témat (například studie Univerzália a specifika češtiny v období globalizačních proměn, Situace češtiny: perspektiva a retrospektiva či Teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku: pro i proti) a vedle toho i virtuózním „miniaturistou“, jenž žádný jazykový jev nepovažuje za nehodný svého odborného zájmu (a tedy fundovaného objasnění).
Jaromír Slomek (Týden.cz, 16.01.2010)

Nejnovější tituly v edici