tištěná kniha e-kniha
Jazyk, mluvení, psaní

Jazyk, mluvení, psaní

Sgall, Petr

témata: bohemistika, lingvistika
edice: Litera

brožovaná, 308 str., 1. vydání
vydáno: červen 2011
ISBN: 978-80-246-1903-3
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Svazek Jazyk, mluvení, psaní vychází k pětaosmdesátým narozeninám Petra Sgalla, jednoho z nejvýznamnějších českých lingvistů současnosti, a přináší výběr jeho česky publikovaných příspěvků z let 1960-2008 orientovaných převážně na českou lingvistickou obec. Tyto příspěvky dokládají šíři i hloubku autorova zájmu, a také jeho věrnost tématům, která si zvolil na začátku své vědecké kariéry, ať již jde o otázky teoretického pohledu na jazyk, nebo zřetel k užívání jazyka v různých doménách - ústní i písemné (kde jde jak o otázky pravopisu, tak stylu a bohatosti vyjadřování). Je tu zařazena i výběrová bibliografe Sgallových prací (s úplným soupisem od roku 2006), obsahující i práce psané anglicky a německy.

Obsah

Předmluva (Eva Hajičová a Jarmila Panevová)
Místo úvodu: Lingvistika a zákon schválnosti

1.Llingvistika
Ideje klasického PLK jsou i dnes aktuální
Ohlédnutí pražského lingvisty za dvacátým stoletím
Volnost jako univerzální vlastnost jazyka
Pravdivost jako východisko sémantiky

2. Jazyk
Valence jako jádro jazykového systému
Aktuální členění věty (jeho postavení v jazykovém systému a jeho význam pro překlad)
Teorie valence a její formální zpracování
Typy jazyků a jejich základní vlastnosti
Soustava pádových koncovek v češtině

3. Mluvení
Poznámka k jazykové kultuře
Perspektivy standardní češtiny
Běžná mluva a lingvisté v Čechách a na Moravě
K vývoji výzkumu obecné češtiny (OČ)
K diskusi o spisovné a obecné češtině

4. Psaní
Výňatky z knihy P. Sgalla a J. Panevové:
Jak psát a jak nepsat česky (2004)
Lingvistický pohled na český pravopis I.
Lingvistický pohled na český pravopis II.
Kdyby nebylo ypsilonu, museli bychom ho vytvořit?

5. Výběrová bibliografie Petra Sgalla

Nejnovější tituly v edici