tištěná kniha e-kniha
Jazyk, mluvení, psaní

Jazyk, mluvení, psaní

Sgall, Petr

témata: bohemistika, lingvistika
edice: Litera

brožovaná, 308 str., 1. vydání
vydáno: červen 2011
ISBN: 978-80-246-1903-3
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Svazek Jazyk, mluvení, psaní vychází k pětaosmdesátým narozeninám Petra Sgalla, jednoho z nejvýznamnějších českých lingvistů současnosti, a přináší výběr jeho česky publikovaných příspěvků z let 1960–2008 orientovaných převážně na českou lingvistickou obec. Tyto příspěvky dokládají šíři i hloubku autorova zájmu, a také jeho věrnost tématům, která si zvolil na začátku své vědecké kariéry, ať již jde o otázky teoretického pohledu na jazyk, nebo zřetel k užívání jazyka v různých doménách – ústní i písemné (kde jde jak o otázky pravopisu, tak stylu a bohatosti vyjadřování). Je tu zařazena i výběrová bibliografe Sgallových prací (s úplným soupisem od roku 2006), obsahující i práce psané anglicky a německy.

Nejnovější tituly v edici