ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

We inform authors and readers that, following an agreement with the Karolinum publishing house, from 2024 (Volume 18), the journal Orbis scholae will be published only in electronic form.

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 17 No 1 (2023)

Editorial
Eliška Walterová

Odchody učitelů z profese: Přehledová studie
Yvona Kostelecká, Eva Valášková Vincejová

Review on Chinese and International Research About Transition to School
Shujing Cui

Dítě, nebo tradice? Plánování vzdělávacího obsahu v předškolním vzdělávání
Eva Koželuhová, Barbora Loudová Stralczynská, Zora Syslová

Povolání učitel – ceněné, ale nedoceněné: Změny profese začínajících učitelů v České republice
Vítězslav Lounek, Jan Kohoutek, Marián Sekerák

Jakou školou jsme: newsletter jako nástroj utváření identity školy
Lucie Škarková, Jana Kratochvílová

Letní škola Evropské asociace pedagogického výzkumu 2022
Kristýna Šejnohová, Hana Urbanová

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download