ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 10 No 2 (2016)

Editorial
Jan Slavík, Petr Najvar

Princípy genetického konštruktivizmu
Ladislav Kvasz

Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově: jak iniciovat a udržet změnu
Klára Šeďová, Zuzana Šalamounová

Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie
Martin Rusek, Jan Slavík, Petr Najvar

Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy
Tereza Češková, Petr Knecht

Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni základního vzdělávání
Alena Hošpesová

Proměny tělovýchovných koncepcí a jejich vliv na realizaci obsahu vzdělávání v tělesné výchově
Vladislav Mužík, Petr Vlček

Proměny pohledu na výuku čtení v české škole prizmatem výzkumů: od nácviku techniky čtení k rozvoji čtenářské gramotnosti
Hana Havlínová

Redakční poznámka k textu M. Ruska, J. Slavíka a P. Najvara. Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie
Dominik Dvořák

Vyjádření autorů
Martin Rusek, Jan Slavík, Petr Najvar

Zpráva ze zahraniční konference European Literacy Conference. Amsterdam, leden 2016
Veronika Laufková, Jolana Ronková

Knecht, P., et al. (Eds.). Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung
Dominik Dvořák

Vzpomínáme na profesora Zdeňka Heluse
Eliška Walterová

230 x 157 mm
published: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download