AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 115–129

Využitelnost dohody o vině a trestu a prohlášení viny v jednotlivých stadiích trestního řízení

[Applicability of an Agreement Upon Guilt and Punishment and a Statement of Guilt in Individual Stages of Criminal Proceedings]

Filip Ščerba

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.31
published online: 15. 09. 2023

abstract

The article deals with the possibilities of using an agreement upon guilt and punishment and a statement of guilt during individual phases of criminal proceedings, primarily, during trial and after the commencement of proof. This problem is solved from the point of view of legal admissibility and from the point of view of its usefulness when the current practice of the courts is taken into consideration. Attention is also paid to the punishment imposed in agreement upon guilt and punishment or following a statement of guilt, with respect to the stage in which this procedure is applied. The article also offers some consideration regarding the validity of entering into the agreement upon guilt and punishment at the very beginning of an investigation.

keywords: agreement upon guilt and punishment; statement of guilt; stages of criminal proceedings; punishment; appeal procedure

references (10)

1. COHEN, N. P. - HALL, D. J. - ADELMAN, S. E. Criminal Procedure: the Post-investigative Process, Cases and Materials. 3rd ed. Newark, San Francisco: LexisNexis, 2008.

2. COOK, J. G. - MARCUS, P. Criminal Procedure. 2nd ed. New York: Matthew-Bender & Co., 1986.

3. FENYK, J. - CÍSAŘOVÁ, D. - GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

4. MUSIL, J. Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení. Kriminalistika. 2008, roč. 41, č. 1, s. 3-26.

5. Nejvyšší státní zastupitelství ČR. Metodika k postupu zástupců při sjednávání dohod o vině a trestu [online]. 27. 1. 2023 [cit. 2023-04-22]. Dostupné na: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2023/03/1-SL-111-2022.pdf.

6. NOVOTNÝ, O. Je naše trestní právo procesní v krizi? Trestní právo. 2006, roč. 10, č. 7-8, s. 28-31.

7. ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014.

8. ŠKVAIN, P. Dohoda o vině a trestu nejen z pohledu aplikační praxe státního zastupitelství. In: KALVODOVÁ, V. - FRYŠTÁK, M. - PROVAZNÍK, J. (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova Univerzita, 2018, s. 473-482.

9. VANTUCH, P. Lze uzavírat dohody o vině a trestu na počátku vyšetřování? Bulletin advokacie. 2023, roč. 53, č. 1-2, s. 23-29.

10. Státní zastupitelství. Stručné shrnutí Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2021 [online]. 2021, s. 13 [cit. 2023-04-25]. Dostupné na: https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2022/07/St%C3%A1tn%C3%AD-zastupitelstv%C3%AD-v-roce-2021.pdf.

Creative Commons License
Využitelnost dohody o vině a trestu a prohlášení viny v jednotlivých stadiích trestního řízení is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download