AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 63 No 4 (2017)

Předmluva
Jan Kuklík

Hans Kelsen a založení Československa
Thomas Olechowski

Profesor Hans Kelsen v archivních dokumentech Karlovy univerzity v Praze
Karel Malý

Právní teorie a ústavní legislativní proces
Clemens Jabloner

Kelsen jako předchůdce dnešního mezinárodněprávního konstitucionalismu?
Pavel Šturma

Stupňovitá struktura mezinárodního práva: strukturální analýza namísto mystiky pramenů
Jörg Kammerhofer

Právo EU a státní právo ve světle nauky o hierarchickém uspořádání
Michael Potacs

O strážci ústavy a podstatě práva – spor Hanse Kelsena a Carla Schmitta
Veronika Bílková

Polemika o strážci ústavy v kontextu současných debat o dělbě moci
Pavel Ondřejek

Hans Kelsen jako politický člověk
Klaus Zeleny

Proč nepotřebujeme člověka při legislativním vymezení pojmu fyzické osoby?
Karel Beran

Merklovo obecné právo správní a Pošvářovy obecné pojmy správního práva v komparativním pohledu
Pavel Maršálek

Hans Kelsen na prahu 21. Století
Herbert Schambeck

Projev proděkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesora Michala Tomáška v Rakouském kulturním fóru u příležitosti zahájení konference Hans Kelsen – inspirující osobnost pro právní vědu, filozofii, politiku a mezinárodní vztahy dne 8. října 2015
Michal Tomášek

Ústavní rámec zajišťování bezpečnosti České republiky – zhodnocení současného stavu a úvahy de lege ferenda
Jan Kudrna

Skupina G20 jako nové fórum pro koherenci a multilateralizaci mezinárodního investičního práva
Ondřej Svoboda

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download