Blog

Editor Jiří Brabec o Díle Karla Šiktance

22.07.2024, 16:11

Dvacet let po Liteře za poezii pro sbírku Zimoviště získalo literární ocenění Magnesia Litera v kategorii Litera za nakladatelský čin celé Dílo Karla Šiktance vydávané v Nakladatelství Karolinum. Při této příležitosti jsme hovořili s jeho editorem Jiřím Brabcem. Zajímal nás kontext vzniku spisů, jejichž uspořádání a postupné vydání před více než dvaceti lety iniciovalo a básníkovi nabídlo naše nakladatelství.

SLON pod křídly Karolina

10.12.2021, 15:50

Renomované Sociologické nakladatelství (SLON), jež vydává odbornou společenskovědní literaturu, se včlenilo do Nakladatelství Karolinum.

Krátce o tornádech

26.06.2021, 10:27

Jak se chránit před tornádem? Jsou tornáda v České republice běžným jevem? A jak vlastně takové tornádo vůbec vzniká? V návaznosti na události na jižní Moravě jsme položili několik otázek meteorologovi a dlouholetému moderátorovi pořadu Předpověď počasí na ČT Michalu Žákovi.

Hledání odpovědnosti

29.04.2021, 11:48

Jak vznikala nová kniha dialogu Karla Hvížďaly a Jiřího Přibáně Hledání odpovědnosti? O tom píše redaktorka knihy Adéla.

Vojtěch Novotný píše o katolickém knězi, jezuitovi, věhlasném kazateli a redaktorovi Adolfu Kajprovi

03.02.2021, 15:52

Před měsícem, v pondělí 4. ledna 2021, byla v pražském kostele sv. Ignáce ukončena diecézní fáze beatifikačního procesu P. Adolfa Kajpra SJ. Proběhlo poslední zasedání tribunálu a slavnostní bohoslužba, které předsedal kardinál Dominik Duka. Procesní akta byla zapečetěna a postoupena Kongregaci pro svatořečení v Římě, kde bude zahájeno šetření v druhé instanci. Vicepostulátorem procesu a autorem textu níže je děkan KTF UK Vojtěch Novotný.